Zapjeni se!

Pranje rublja u perilici

Ishodi učenja:

 • pokusima usporediti svojstva sapuna i deterdženta (C)
 • povezati čestičnu građu sapuna i deterdženta s njihovim fizikalnim svojstvima  (B, C)
 • kritički razmatrati upotrebu sredstava za pranje i njihov utjecaj na okoliš (A, D)
 • raspravljati o biorazgradivosti sapuna i deterdženata  (D)
 • razlikovati i odabrati najučinkovitija sredstva za pranje (A, D)
 • izvoditi pokuse pridržavajući se mjera opreza (C)
 • opisati način uporabe pronađene informacije i njezina izvora (A, D)
 • spoznati važnost suradnje i dobrobiti za sve od sudjelovanja u radu u skupini (A, C)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Istraži police prodavaonica!

Aktivnost ostvarite kao miniprojekt. Učenicima na dodatnoj nastavi ili izvannastavnoj aktivnosti zadajte da provedu istraživanje ponude i potražnje sapuna i deterdženata u svojoj lokalnoj prodavaonici. U projekt se mogu uključiti i učenici s teškoćama u učenju. Najprije povedite „oluju ideja“ s učenicima i pripremite zajednički popis kriterija prema kojima će uspoređivati proizvode (cijena, proizvođač, zemlja podrijetla, rok trajanja, ekološki prihvatljivo sredstvo, piktogrami opasnosti itd.). Svakoj skupini dodijelite koju će vrstu proizvoda istraživati, primjerice za osobnu higijenu, higijenu kućnih ljubimaca, za pranje pamučne odjeće, odjeće načinjene od svile, vune, deterdžente za pranje automobila i dr. Pri posjeti obližnje prodavaonice učenici neka zapišu nazive sapuna i deterdženata koje su pronašli na policama. Uputite ih neka navedu koje su očekivane proizvode u njima pronašli, a koji su im bili nepoznati. Uputite učenike da zamole prodavače/prodavačice da im dopuste pregledati deklaraciju proizvoda i pritom neka prepoznaju i piktograme opasnosti. Uputite ih neka istraže i/ili ispitaju prodavače/prodavačice zašto je u prodavaonici mjesto na kojem su izložena sredstva za čišćenje uvijek udaljeno od prehrambenih proizvoda. Rezultate provedenog istraživanja učenici neka prikažu u prezentaciji načinjenoj u PowerPointu kao uvod u obradu teme Sapuni i deterdženti na satu redovne nastave. Ako miniprojekt nije moguće provesti iz bilo kojeg razloga, učenike možete zainteresirati za temu prikazivanjem zanimljivih fotografija, primjerice pranja kose, ruku, odjeće zaprljane čokoladom i sl. Fotografije možete u pripremiti kao prezentaciju u alatu Canva. Na temelju iskustva i provedene rasprave učenici će prepoznati sapune i deterdžente kao sintetičke tvari koje svakodnevno upotrebljavamo za osobnu higijenu te uočiti kako su ti proizvodi napravljeni radi poboljšanja kvalitete života, izvor 1.

Napomena: Na dodatnu nastavu možete pozvati liječnika/liječnicu obiteljske medicine ili kozmetičara/kozmetičarku, koji mogu više reći o temi održavanja osobne higijene adolescenta. Posjet liječnika/liječnice obiteljske medicine ili kozmetičara/kozmetičarke možete dogovoriti i s razrednikom/razrednicom, koji se može realizirati na satu razredne zajednice neposredno prije ili tijekom obrade te teme na satu kemije.

 

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Kako bi učenici s teškoćama sudjelovali u istraživanju potrebno je pripremiti kratke upute i zadatke. Preporuča se pripremiti preglednu tablicu za usmjereno bilježenje ekološki prihvatljivih i ekološki manje prihvatljivih svojstava deterdženata. Učenici s teškoćama mogu uspješno sudjelovati u „oluji ideja“.

Pri tome većina učenika može uspješno izvijestiti, a učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima s poremećajem iz spektra autizma potrebno je ponuditi slikovne predloške kao asocijacije, mogućnost zapisivanja riječi na papiriće ili na računalu. Radom u paru s vršnjakom iz razreda i radom kod kuće uz podršku odraslih učenici s teškoćama mogu uspješno pripremiti kratku prezentaciju u PowerPointu ili plakat.

 

 

B Kako sapuni i deterdženti uklanjaju nečistoće?

Proučavanjem etikete tekućeg „sapuna“ zatražimo od učenika da pretpostave pripada li proizvod sapunima ili deterdžentima. Gledajući videozapis na portalu Eduvizije, učenici provjeravaju točnost pretpostavke. Tijekom praćenja videouratka upoznat će mehanizam pranja sapuna i deterdženta, uočiti hidrofilni i hidrofobni dio molekule sapuna i zaključiti da se „slično otapa u sličnom“.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Gledanje videouratka za pojedine učenike s teškoćama treba planirati dvaput ili više puta te osigurati mogućnost ponovnog gledanja kod kuće (učenicima s intelektualnim teškoćama, učenicima s poremećajem iz autističnog spektra). Važne dijelove videouratka, posebno učenicima oštećena vida, potrebno je kratko opisati, ponuditi predložak na brajici, uvećanom tisku. Preporuka je za većinu učenika s teškoćama podijeliti kratke predloške koji upućuju na ključne pojmove.

 

 

C Ispitajmo svojstva sapuna i deterdženata

Radom u skupini učenici izvode pokuse kojima dokazuju svojstva sapuna i deterdženta.

 Pokus 1: Ispitajmo svojstva sapuna i deterdženata (učenički pokus)

Za izvođenje pokusa potrebno je pripremiti kemijski pribor i kemikalije: epruvete, stalak za epruvete, čepovi za epruvete, kapalice, otopine soli kalcijeva i magnezijeva klorida (w = 5 %), otopine različitih sapuna i deterdženta (w = 1 %) (za pranje rublja, posuđa ili otopina šampona za pranje kose, tijela), klorovodična kiselina, HCl(aq) (w = 10 %), otopina  olovova(II) acetata, Pb(CH3COO)2 (aq), (w = 5 %), vapnena voda, Ca(OH)2 (aq), fenolftalein i/ili crveni lakmus papir.

Prijedlozi pokusa za rad u skupinama:

 1. pokus: Ispitivanje pH-vrijednosti vodenih otopina sapuna i deterdženta
 2. pokus: Djelovanje sapuna i deterdženta u mekoj i tvrdoj vodi
 3. pokus: Utjecaj sapuna i deterdženta na površinsku napetost vode.

Napomena: Učenici u skupinama mogu izvoditi sva tri predložena pokusa, ali s različitim otopinama sapuna i deterdženta. Pokuse je, u etapi ponavljanja obrađene teme, moguće prikazati i videozapisima. Primjerice, moguće je prijedloge pokusa 1. i 2. povezati u jedan, kao što je prikazano videozapisom dostupnim na portalu Eduvizije, ili ih prikazati videozapisom koji je dostupan u online udžbeniku e-Kemija, autora M. Sikirice, M. Vrbnjak Grđan i K. Holenda. Ako se odlučite za proširenje znanja o površinskoj napetosti, uputite učenike na pregled videozapisa koji je dostupan u online udžbeniku e-Kemija, autora M. Sikirice, M. Vrbnjak Grđan i K. Holenda. Nakon završenih pokusa učenici mogu provjeriti stečene spoznaje rješavanjem kviza u Kahootu ili Socrativeu koji je prethodno pripremio/pripremila učitelj/učiteljica.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Učenici s teškoćama mogu uspješno sudjelovati u izvedbi pokusa. Učenicima oštećena vida, učenicima s motoričkim oštećenjima gornjih ekstremiteta potrebno je osigurati podršku u pristupu i izvedbi pokusa. Preporučuje se rad u paru s vršnjakom ili pomoćnikom u nastavi. Provjeru stečenih spoznaja poželjno je organizirati radom u skupinama, povremeno u individualnom pristupu učeniku, u neposrednoj blizini izvora provjere znanja.

 

 

D Utjecaj sapuna i deterdženta na okoliš

Kako bi učenici mogli uočiti prednosti i nedostatke uporabe sapuna i deterdženta, prikažite videozapis dostupan na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“– Digitalni obrazovni sadržaji, Kemija nastavnici, Uništavanje prirodnog okoliša kemijskim spojevima, Onečišćenje voda, Fosfati (str. 18.). (Za pristup Nacionalnom portalu potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.) Pregledom videozapisa učenici će spoznati da fosfatni deterdženti imaju negativan utjecaj na okoliš. Potom je potrebno raspraviti o biorazgradivosti deterdženta te naglasiti da se biorazgradivi deterdženti razlikuju po ekološkoj prihvatljivosti. Takve aktivnosti mogu pridonijeti poboljšanju u odabiru vrste deterdženta koji će učenici upotrebljavati u svojem domu.

Napomena: Pri pregledu videozapisa poželjno je uputiti učenike da zapišu njima nepoznate pojmove koji se ne obrađuju u osnovnoj školi, primjerice „zeolit“. Kako bi učenike upoznali s osnovama pregleda provjerenih internetskih pojmovnika stručnoga nazivlja, može ih se uputiti da pojašnjenja njima nepoznatih pojmova, pokušaju samostalno potražiti na mrežnim stranicama online Rječnika periodnog sustava, Strune (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatske enciklopedije.

 Postupci potpore

Upute za rad s alatima za učenike s teškoćama nalaze se u Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama. Učenici s teškoćama u učenju mogu uz pomoć učitelja, pomoćnika u nastavi ili roditelja sastaviti anketni listić koji će provesti u školi među drugim učiteljima ili u susjedstvu. Kako bi učenici s teškoćama bili motiviraniji za njegovu provedbu, važno je sastaviti kratku uputu o načinu i mjestu provedbe ispitivanja te ispitanicima. Rezultate provedene ankete, učenici će mogu predstaviti suučenicima na satu razredne zajednice.

Prijedlog pitanja:

ANKETA O SREDSTVIMA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE PROSTORA (za odrasle)

 1. Koja sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu najčešće upotrebljavate?
 2. Što vam je najvažnije pri odabiru sredstva za održavanje čistoće ili deterdženta za pranje rublja? (Cijena, proizvođač, miris…)
 3. Utječu li reklame na Vaš odabir? Koju biste reklamu izdvojili kao izvrsnu?
 4. Dajete li u odabiru sredstava koje kupujete prednost hrvatskim proizvodima? Zašto?
 5. Podržavate li kupnju proizvoda koji imaju manji utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje?
 6. Koje ekološke proizvode najčešće upotrebljavate?
 7. Proučavate li deklaraciju sredstva za održavanje čistoće/deterdženta?

Ako učitelj/učiteljica odnosno pomoćnik/pomoćnica u nastavi procijeni da je predložena aktivnost prezahtjevna za određenoga učenika s teškoćama u učenju, može ga se uputiti da s različitih ambalaža sapuna i deterdženta prepozna piktograme opasnosti te osnovne upute za sigurno rukovanje s određenim sredstvima za pranje te sazna kako i gdje ispravno odložiti ambalažu nakon što potroši određeno sredstvo za pranje. Više informacija o pristupu učenicima s određenom teškoćom možete pronaći u Uputama za vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u osnovnim školama.

 

 

Za učenike koji žele znati više 

1. prijedlog

Učenicima koji žele znati više možete zadati da istraže kako najnovija otkrića u nanotehnologiji utječu na proizvodnju sapuna i detrdženata. Mogu napisati esej na temu: Hoće li nova otkrića smanjiti potrošnju sapuna i deterdženta? Poželjno je podsjetiti ih na strukturu pisanja eseja, predložiti predložak s jasnom uputom i zadatkom, više u obliku izvješća ili upoznavanja novih činjenica koje su istražili na sigurnim i pouzdanim stranicama, primjerice, izvor 2. i izvor 3. Esej mogu podijeliti s učiteljem/učiteljicom i učenicima koji žele znati više uz pomoć Google Diska. Od pristiglih radova izabrite najuspješniji i u dogovoru s administratorom objavite ga na mrežnoj stranici škole.

2. prijedlog 

S učenicima na dodatnoj nastavi ili izvannastavnoj aktivnosti možete proizvesti sapun. Poželjno je da prije početka rada, učenicima prikažete videozapis koji je dostupan na obrazovnom portalu HRT-a, u trajanju od 29 min. U sklopu miniprojekta učenici mogu izraditi više različitih proizvoda za održavanje osobne higijene. Postupak izrade sapuna učenici mogu fotografirati i izraditi vlastiti videouradak služeći se alatom Animoto. Isto tako učenici mogu snimiti reklamu za svoje proizvode koje su priredili u miniprojektu i objaviti je na mrežnoj stranici škole, kao primjerice učenici OŠ Mladost iz Osijeka. Poželjno je tijekom realizacije miniprojekta anketirati učenike viših razreda/sugrađane na temu Sapuni, deterdženti, kozmetički proizvodi. Rezultate ankete učenici trebaju prikazati grafički. Alat za izradu ankete može biti Google Forms – sastavni dio Google Diska. Tijek rada, rezultate i proizvode nastale u takvom projektu, učenici mogu prikazati i u obliku digitalnih plakata, koje mogu načiniti u alatu Piktochart i potom ih objaviti na mrežnoj stranici škole.

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 1. Ivančić, Đ., Stančić, Z. (2015): Razlikovni pristup u inkluzivnoj školi. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 159203.). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 2. Sekušak-Galešev, A., Stančić, Z., Igrić, Lj. (2015): Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici poučavanja. U: Igrić, Lj. I sur. Osnove edukacijskog uključivanja. Škola po mjeri svakog djeteta je moguća (str. 203249.). Zagreb, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga.
 3. Skupina autora (2011) Energija za poduzetništvo, zbirka prijedloga za razradu međupredmetne teme poduzetništvo i usvajanje poduzetničkih kompetencija u osnovnoj školi, Zagreb, Profil.
 4. Atkins, P (2009): Atkinsonove molekule. Zagreb: Profil.
 5. Sikirica, M (2011): Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Zagreb, Školska knjiga.
 6. Sikirica, M (2003): Metodika nastave kemije, Zagreb, Školska knjiga.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 10.10.2016.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

• Biologija
• Fizika
• Matematika
• Hrvatski jezik
• Informatika
• Održivi razvoj
• Poduzetništvo


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo