Ugrij me

Šalica s toplim napitkom na snijegu

Ishodi učenja:

  • objasniti način prijelaza topline (A, B, C, D, E)
  • imenovati toplinske vodiče (A, C, D, E)
  • imenovati toplinske izolatore (A, C, D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

A Kako kakao ostaje vruć?

Potaknite učenike neka nabroje iz kakvih su sve šalica/čaša pili kakao napitak. Pokažite im termos-bocu i različite čaše te ih pitajte za njihova iskustva s održavanjem topline napitka.

Zašto se topli napitak u nekim šalicama brzo ohladi, a u nekima dugo ostaje topao? Zadržava li pjena na vrhu tople čokolade toplinu? Zašto neke šalice s toplim napitkom imaju poklopac, a neke nemaju?

Pokus 1: Koliko dugo tijela možemo održati toplima?

S učenicima izvedite pokus kojim ćete istražiti koliko dugo tijela možemo održati toplima. Pokusom želimo saznati hoće li sloj izolacije na vanjskoj strani posude/čaše/šalice značajno usporiti gubitak topline, a ako je tako, koju je izolaciju najbolje upotrijebiti.

Potaknite učenike da samostalno osmisle potreban pribor za izvođenje pokusa.

Podijelite učenike u nekoliko skupina od četiri do pet učenika. Učenici biraju voditelja skupine. Podijelite svakoj skupini šalice tako da budu izrađene od različitih tvari i iste izolatore.

Svaka skupina dobiva jednu šalicu i nekoliko izolatora. Početnu temperaturu tople čokolade/kakaa učenici zapisuju u tablicu mjerenja. U tablicu zapisuju sve ostale izmjerene podatke o temperaturi povezane s mjerenjem s različitim izolatorima. Mjerenja izvodite svake minute, podatke zapišite u tablicu te kreirajte graf ovisnosti temperature o vremenu za različite izolatore u nekom od mrežnih alata, primjerice Graph Makeru  ili Excelu Online.

Neka učenici podijele uratke s voditeljem skupine u alatu za suradnju Popplet. Svaka skupina izrađuje svoje izvješće u stvarnome vremenu te predstavlja svoje rezultate i zaključak istraživanja.

Neka učenici predlože ideje kako bi pokus mogli izvesti bolje. Mogu dati preporuke kuharu/ici školske kuhinje kako zadržati velik broj toplih napitaka što dulje toplima.

Učenici koji žele mogu istražiti druge dobre i loše vodiče i poluvodiče topline.

Raspravite s učenicima o tome zašto se ljudi potiču da bolje toplinski izoliraju svoje kuće te kako se to postiže. Potaknite učenike na raspravu o važnosti slojevitoga odijevanja kad je hladno te kako se životinje, posebno sisavci i ptice, čuvaju od hladnoće.

 Postupci potpore

Prije gledanja videozapisa učenicima s teškoćama unaprijed objasnite što će gledati i na što trebaju obratiti pažnju te provjerite jesu li razumjeli uputu. S obzirom na različita iskustva učenika, uz videozapis možete napraviti i kratki pokus na satu, u kojem ćete učenicima s teškoćama dati da opipaju ili okuse neki napitak iz čaše nakon određenog vremena te isti napitak iz termos-boce kako bi uočili gdje se toplina dulje održala. Taj će način poučavanja učenicima s teškoćama, posebno onima s intelektualnim teškoćama, omogućiti da lakše odgovore na postavljena pitanja i donesu zaključke neposredno nakon demonstriranog praktičnog rada u kojem aktivno sudjeluju.

Praktičan rad učenicima s teškoćama možete najaviti i ranije i dati im zadatak da donesu šalice od različitih materijala, šalice s poklopcem ili šalice iz kojih oni najčešće piju topli napitak. Nakon toga neka izmjere čiji je napitak najdulje ostao topao i objasne zašto. Tijekom pokusa učenike potaknite na izražavanje vlastitih dojmova i primjera iz svakodnevnog života.

Pri provjeri hipoteze u ovoj aktivnosti i provođenju pokusa učenicima s teškoćama važno je naglasiti i mjere opreza, primjerice od opeklina. Taj odgojni ishod važan je za sve učenike. Tijekom mjerenja temperature važno je da slijepe učenike upoznate s time što znači određena vrijednost temperature (5 °C, −5 °C, 35 °C itd.) i raspravite o tome na kojoj se temperaturi tijelo, predmet ili tekućina mogu opipati, a na kojoj ne. Tijekom mjerenja temperature plastelinom ili nekim drugim materijalom možete označiti svaku promjenu temperature kako bi slijepi učenici kasnije mogli dotaknuti i opipom ustanoviti kad se temperatura pri upotrebi nekog izolatora snižava ili ostaje jednaka. Na taj način lako će povezati utjecaj određenog izolatora na očuvanje topline koju može objasniti svojim riječima.

Učenici s teškoćama mogu sudjelovati u izradi grafa u Excelu Online i izradi izvješća u alatu za suradnju Popplet, samostalno i/ili u paru s vršnjakom. Pritom će možda biti potrebno učeniku pružiti podršku pri unosu podataka i odabiru elemenata te osigurati više vremena za izvođenje zadatka.

Kako biste učenicima pobliže objasnili važnost izoliranja kuća, za učenike s teškoćama pripremite sažetke s vizualnim sadržajima (slike, crteži, fotografije) koji prikazuju primjere različitih materijala kojima ljudi izoliraju svoje kuće. Objasnite im značenje dobrih i loših vodiča i poluvodiča topline. Upoznajte ih s važnošću izoliranja kuća i očuvanja energije (npr. manji računi za energente itd.); povezujte ta znanja s njihovim osobnim iskustvima.

Učenike s teškoćama možete uključiti i u aktivnost davanja preporuke kuharu/ici školske kuhinje. Aktivnost može biti i zadatak za samostalan rad za domaću zadaću ili aktivnost za rad na satu. Zadatak za učenike može biti da dizajniraju (nacrtaju, izrade) šalicu u kojoj će topli napitci što dulje zadržati toplinu. Učenici mogu sudjelovati u izlaganju svoje ideje zajedno sa suučenicima iz razreda. Taj zadatak pridonijet će poticanju kreativnosti učenika s teškoćama, što je važan element u procesu usvajanja i primjene stečenih znanja.

 

 

B Uh, al’ je toplo!

Učenici mogu izraditi strip u alatu za izradu stripova ToonDoo, u kojem dvije šalice, napravljene od različitih tvari, govore što se događa u strukturi tvari tijela kad postoji temperaturna razlika: toplina prelazi iz područja više temperature u područje niže temperature, pri čemu se energija prenosi od čestice do čestice.

Prikažite vođenje topline zagrijavanjem tijela na električnom kuhalu.

 Postupci potpore

Pri izradi stripa u alatu za izradu stripova ToonDoo učenicima s teškoćama dobro je dati okvir, odnosno strukturu koja će im olakšati samostalnu izradu stripa. Učenicima naglasite što je važno istaknuti u stripu, a sugestivnim pitanjima ili konkretnim prijedlozima dajte podršku u odabiru tvari od kojih su čaše napravljene. Po potrebi im možete zadati zadatak izrade jednostavnijeg stripa (s manje elemenata) i osigurati duže vrijeme za izvođenje zadatka te podršku pri unosu podataka i odabiru elemenata.

Učenicima s oštećenjem vida možete osigurati konkretne objekte/materijale koje će ispitivati i opipavati te svojim doživljajima i prijedlozima sudjelovati u izradi stripa. Učenicima s teškoćama važno je objasniti ključni pojam prijelaza topline uz pomoć slikovnog materijala i na primjerima iz njihova svakodnevnog života.

 

 

C Pažnja, snima se!

Potaknite učenike na raspravu o tome zašto nam je još hladnije kad vjetar puše, zašto u istoj prostoriji, ako jednu ruku postavimo na metalnu površinu lonca, a drugu ruku na plastičnu ručku, osjećamo metal kao hladan. U raspravu svakako uključite pitanje što se ljeti događa s primjerice hladnom limunadom.

Podijelite učenike u skupine. Svaka skupina neka obradi jedan od problema a zatim neka svi učenici zajedno pregledaju uratke.

Pokus 2: Prijelaz topline

U jednoj od skupina neka učenici drže rukama keramičku šalicu toploga napitka (čaj, kakao ili topla čokolada). Neka ostave topli napitak nekoliko minuta u ruci i navedu opažanja. Učenici neka izvedu pokus i s metalnim lončićem/šalicom. Neka ostave topli napitak nekoliko minuta u ruci, a zatim navedu opažanja i zaključak.

Učenici u drugoj skupini neka istraže što se događa s hladnom limunadom u staklenoj čaši. Učenici neka izrade animirani videouradak  sa svojim opažanjima i zaključcima u alatu za izradu videomaterijala/animacija Moovly.

Uputite učenike na sigurno rukovanje zagrijanim tijelima i opasnostima od opeklina uslijed neispravnog rukovanja.

 Postupci potpore

Prije izrade animiranog videouratka u alatu za izradu video materijala/animacija Moovly, možete s učenicima napraviti pokus sa spomenutim toplim napitkom u različitim čašama. Tijekom izvođenja toga pokusa učenik s teškoćama može biti model, a njegovo će iskustvo pridonijeti boljem razumijevanju teme koja se objašnjava.

Potaknite učenike s teškoćama da u raspravi s vršnjacima iznose vlastita iskustva u vezi s tom temom.

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike uključiti u aktivnost izrade videozapisa.

 

 

D Igrajmo se toplinom

Za usustavljivanje naučenog sadržaja učenici mogu izraditi nešto od sljedećeg:

  1. online križaljka s ključnim pojmovima u alatu ProProfs
  2. online osmosmjerka s ključnim pojmovima u alatu LearningApps
  3. online memory s ključnim pojmovima u alatu Match the Memory
  4. papirnata igra Žabica s ključnim pojmovima u PBS Kids

 Postupci potpore

Podsjetite učenike s teškoćama (kojima je to potrebno) na način rješavanja križaljki i osmosmjerki, a pri tom im možete ponuditi i primjer koji će im služiti kao predložak pri izradi vlastitih primjera. Ponudite učenicima sažetak ili drugi izvor s ključnim pojmovima i njihovim objašnjenjima kako bi ih lakše mogli unositi pri izradi križaljke, osmosmjerke ili igre memory. Potaknite učenike da pronađu fotografije na internetu koje objašnjavaju ključne pojmove i uvrste ih u svoj zadatak (primjerice kod alata ProProfs, LearningApps i Match the Memory). Fotografije, crteže i sličice mogu pripremiti i ranije. U ovoj aktivnosti učenike možete podijeliti i u parove, tako da svaki učenik napravi zadatak za svoj par, što za njih može biti poticajno i motivirajuće. Ako učenik ima motoričke poteškoće, pomoćnik u nastavi pomaže mu u presavijanju papira.

 

 

 Za učenike koji žele znati više

Učenici koji žele znati više mogu istražiti temu Nanotehnologija i vodiči topline te o njoj izraditi plakat u alatu za suradnju Padlet.

 

 

 Dodatna literatura, sadržaj i poveznice

  1. Informacije i upute za uporabu većine digitalnih alata za e-učenje možete pronaći na stranicama CARNetova E-laboratorija.
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je  put utvrđena 20. 1. 2017.

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Kemija
- Likovna kultura
- Održivi razvoj
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo