Šaptači biljkama

Pšenica

Ishodi učenja:

  • analizirati utjecaj različitih čimbenika na klijanje i razvoj biljaka (A, B, C, D)
  • predložiti metodu istraživanja na temelju postavljenog istraživačkog pitanja ili hipoteze (B, C, D)
  • primijeniti osnovna načela i značajke znanstvenog istraživanja (B, D)
  • protumačiti numerički i grafički prikazane rezultate istraživanja (B, C, D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

 

A Mogu li biljke rasti na Marsu?

Najavite učenicima da NASA traži osposobljene stručnjake za uzgoj biljaka na Marsu jer je na Zemlji gotovo u potpunosti nestalo obradivih površina. Recite im da će se u skupinama natjecati za diplome botaničara osposobljenih za rad u NASA-inu laboratoriju za uzgoj hrane na opustošenim dijelovima Marsa.

Kako biste im dodatno pobudili zanimanje za natjecanje, prikažite im najavu filma Marsovac, u trajanju od 2:59 min. Preskočite dio od 1:38 do 1:42 min. zbog neprimjernog teksta koji izgovara glumac.

Naglasite učenicima da tijekom gledanja filmske najave obrate pažnju na negostoljubive uvjete koji vladaju na Marsu i kako astronaut Mark planira preživjeti četiri godine.

Potaknite oluju ideja kojom će učenici iznijeti svoje mišljenje o tome kako Mark može uzgojiti biljku na Marsu, odnosno koji uvjeti trebaju biti zadovoljeni da bi se biljka razvila.

Prije istraživanja upozorite učenike činjenicom da uzgoj biljaka izvan Zemlje nikako nije jednostavan zadatak te da bi trebali razviti vještine i znanja potrebna za uzgoj biljka u izvanzemaljskim uvjetima. Učenike uputite na mrežne stranice koje im mogu pomoći u istraživanju, kao što su mrežne stranice s čimbenicima rasta i razvoja biljaka ili interaktivno upoznavanje Marsa, projekt Bio Mars i članak Biljke uzgojene u Marsovoj zemlji su jestive.

Rezultate svojeg istraživanja neka skupine prikažu u alatu Emaze. Izrađene uratke učenici izlažu pred ostatkom razreda te obrazlažu kako bi oni uzgojili biljke na Marsu. Odredite vremensko ograničenje skupinama za predstavljanje uradaka, pri čemu ostale skupine mogu postavljati pitanja i raspravljati o predloženim rješenjima.

Skupini učenika koji su ponudili najatraktivniji uradak i najkreativnija rješenja uručite diplomu uspješnog botaničara koju ste izradili u alatu Canva i za čiju vam izradu može pomoći predložak NASA Mars- poster.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa i rada u skupini.

Učenicima s oštećenjima vida osigurajte primjereno mjesto kako bi vidjeli prijevod filmske najave.

Učenicima s teškoćama možete dati predložak s prikazom uzgoja biljaka na Marsu koji ste prethodno izradili u alatu Mindmeister kako bi što uspješnije izveli zadatak. U rad u skupini mogu se uključiti svi učenici, a unutar skupine odredite im zadatke za koje im njihova teškoća neće predstavljati prepreku. Za svaki pokus i skupni rad učenici prije početka rada trebaju dobiti sve korake s istaknutim krajnjim ciljem i provjerom razumijevanja.

 

 

B “Čarobne” sjemenke pšenice

Učenicima ispričajte priču da je u svijetu zbog brze promjene klimatskih uvjeta i pojave sve većeg broja štetnika došlo do nestašice pšenice. U toj priči vi ste donijeli sjemenke pšenice koje ste pronašli u egipatskim piramidama i koje su u stanju mirovanja već 3000 godina. Učenicima dajete priliku da omoguće stabilnu budućnost ostatku svijeta poput dječaka iz animiranog filma Lorax: Zaštitnik šume, u trajanju od 2:27 min. Recite učenicima da će oni biti stručnjaci koji će omogućiti dugovječnim sjemenkama pšenice da prokliju, a to je jedino moguće ako međusobno uspješno surađuju. Prije izvođenja praktičnog rada uputite ih da na Google Disku upišu svoje pretpostavke u vezi s pitanjem Kako svjetlost i temperatura mogu utjecati na klijanje sjemenki pšenice?

Napomena: Budući da je vlaga konstanta tijekom izvođenja praktičnog rada, učenicima ne trebaju navesti i taj čimbenik.

Neka se učenici podijele tri skupine prema svojem mišljenju (prva skupina smatra da su svjetlost i temperatura jednako važni čimbenici, druga smatra da sjemenke mogu proklijati u tami na odgovarajućoj temperaturi, a treća smatra da temperatura nije ključna za klijanje sjemenki, već dotok svjetlosti). Skupine će ispitivati klijavost sjemenki u različitim uvjetima koji odgovaraju njihovim pretpostavkama. Učenici neka svaki dan u razdoblju od sedam dana fotografiraju sjemenke i bilježe promjene u vremenskoj crti izrađenoj s pomoću alata Tiki-Toki.

Nakon provedenog praktičnog rada predstavnici skupina svoje fotografije, rezultate i zaključke prezentiraju drugim učenicima. Pročitajte mišljenja nekih učenika iz različitih skupina prije izvođenja praktičnoga rada i raspravite s njima o njihovim rezultatima te o važnosti pšenice u svakodnevnoj prehrani. Potaknite ih na donošenje zaključaka o razlici između mišljenja i utvrđivanja činjenica, koje u znanosti trebaju biti potkrijepljene dokazima.

Za pšenicu „u kojoj se krije budućnost čovječanstva“ pronađite prigodan kutak u razredu, a izrađeni uradak u kojem je prikazano uspješno klijanje pšenice objavite na mrežnoj stranici škole.

Napomena: Vrijeme i materijal za izvođenje aktivnosti isplanirajte unaprijed.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa i praktičnoga rada.

Učenicima s oštećenjima sluha uručite predložak koji prati videozapis, a slijepi i slabovidni učenici dodirom mogu utvrditi kliju li sjemenke pšenice.

U rad u skupini mogu se uključiti svi učenici, no unutar skupine odredite im zadatke za koje im njihova teškoća neće predstavljati prepreku.

 


 

C Život u zrnu graha

Kako biste pobudili zanimanje učenika za klijanje graha, podijelite s njima na Google Disku dokument Fabularna piramida. Kako bi uspješno riješili zadatak, potaknite ih da se prisjete gradiva iz Prirode i društva kad su sijali sjemenke graha. Pitajte ih sjećaju li se jesu li s nestrpljenjem iščekivali hoće li sjemenke proklijati, jesu li proklijale, pod kojim uvjetima i sl. Možete koristiti i jedno od rješenja Fabularne piramide. Odaberite nekoliko učenika koji će pročitati sažetke i potaknite raspravu.

Nakon prisjećanja i donošenja zaključaka o uzgoju graha, zadajte učenicima da naprave pokus Ovisnost rasta i razvoja o sastavu tla.

Podijelite učenike u tri skupine i usmjerite ih na mrežne stranice na kojima će pronaći postupke za pokus koji će izvesti. Svaka će skupina rezultate svojega rada, uključujući fotografije, podatke i zaključke, prikazati na različite načine.

Prva skupina može izraditi videouradak protjeka vremena (timelapse) i obraditi ga u programu Windows Movie Maker.

Gotov videouradak trebao bi otprilike izgledati kao videozapis Rast graha (Time Lapse – Black Bean Weekend), u trajanju od 3:33 min. Druga skupina može izraditi animaciju u alatu Animatrona treća skupina vremensku vrpcu u alatu Tiki-Toki. Sve uratke podijelite na Yammeru kako bi im svi imali pristup.

Odaberite učenike iz pojedinih skupina koji će izložiti svoj rad, a zatim sjesti u „vruće stolice“, gdje će im ostali učenici imati priliku postavljati pitanja i razriješiti nedumice povezane s izvedbom i rezultatima pokusa. Vruća stolica traje sve dok učenici ne iscrpe pitanja i dok se ne donesu valjani zaključci.

Napomena: Vrijeme i materijal za izvođenje aktivnosti isplanirajte unaprijed.

Za domaću zadaću neka učenici istraže važnost graha u prehrani čovjeka. Možete ih uputiti da pogledaju videozapis Grah  –  ljekovito bilje, u trajanju od 1:48 min., te im zadati da osmisle recept u kojem je grah osnovna namirnica. Recepte mogu međusobno podijeliti na Yammeru.

 Postupci potpore

Slijepim i slabovidnim učenicima tijekom aktivnosti Fabularna piramida dajte priliku da se usmeno izraze na temelju dosjećanja, a učenicima s motoričkim i drugim teškoćama omogućite više vremena za rješavanje zadatka.

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti fotografiranja i pokusa.

Učenicima s teškoćama potrebno je prilagoditi izvedbu pokusa. Uručite im jasne upute, a slijepim i slabovidnim učenicima pripremite i sjemenke graha te im omogućite da dodirom prate promjene tijekom izvođenja pokusa.

Učenici s teškoćama mogu raditi u paru sa suučenikom, koji im može pomoći u izvedbi pokusa i prikazu rezultata.

 


 

D Koju vrstu glazbe vole biljke?

Pustite učenicima dijelove audiozapisa različitih izvođača, primjerice: Vivaldi, Lana Jurčević, Arctic Monkeys ili Sia.

Neka učenici odaberu njima najbolji audiozapis. Prema odabiru podijelite ih u skupine: Klasična glazba, Zabavna glazba, Rock i Pop. Razgovarajte s pojedinim članovima skupina o njihovu odabiru, o tome što glazba znači u njihovu životu, o prednostima i nedostatcima poučavanja uz glazbu. Postavite im pitanje: Mislite li da biljke vole „slušati“ istu vrstu glazbe kao i vi? Raspravite o odgovorima.

Recite učenicima da će izvesti projekt kojim će dokazati ili opovrgnuti svoje pretpostavke. Svaka skupina neka ispita kako vrsta glazbe koju su odabrali utječe na rast rotkvice. Podijelite s njima upute za projekt u alatu Lino.

Možete koristiti i primjer uputa utjecaja glazbe na rast biljaka.

Fotografije klijanja i rasta rotkvice, promjene koje su bilježili, grafičke rezultate i zaključke učenici trebaju prikazati u obliku infografike s pomoću alata Canva. Neka predstavnik svake skupine izloži rezultate istraživanja, a zatim učenici trebaju zaključiti koja vrsta glazba najbolje utječe na rast biljaka.

Sve uratke potrebno je podijeliti na Yammeru kako bi im svi imali pristup.

 Postupci potpore

Ako imate mogućnosti, učenicima s oštećenjem sluha omogućite da glazbu „slušaju“ na njima prihvatljiv način, kao primjerice djeca Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ kako bi mogli aktivno sudjelovati u odabiru audiozapisa.

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnosti fotografiranja i praktičnoga rada.

Slijepim i slabovidnim učenicima pripremite zvučne predloške uputa za izvođenje pokusa ili im opišite svaki korak u izvođenju pokusa. Pripremite im i sjemenke rotkvice te im omogućite da s pomoću dodira prate promjene tijekom rada na projektu.

U skupni rad mogu se uključiti svi učenici, a unutar skupine odredite im zadatke za koje im njihova teškoća neće predstavljati prepreku.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Potaknite zainteresirane učenike da samostalno istraže Utjecaj fluorescentnih lampi na rast pšenice i graha. Učenicima u radu može pomoći učenički istraživački rad za natjecanje iz Biologije Utjecaj fluorescentnih lampi na rast pšenice i graha.

Učenici mogu istražiti i kako pojedini biljni hormoni mogu posredovati u učincima svjetlosti i sile teže na rast biljaka.

Druga je mogućnost da učenici provedu istraživanje o biljkama ekstremofilima ili o hipotetskim biljkama na nekome ekstrasolarnom planetu na kojem vladaju drukčiji uvjeti i na koje utječu drukčiji čimbenici od onih na Zemlji.

Rezultate svojih istraživanja učenici mogu prezentirati drugim učenicima u alatu Prezi.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekst Djelovanje okolišnih čimbenika na rast i razvitak biljaka  te istraživački rad Utjecaj vitamina D na rast biljaka.
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalacStruna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena  25.1.2018.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Kemija
- Fizika
- Geografija
- Matematika
- Glazbena kultura
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo