Put hrane

Ishodi učenja:

  • opisati prolazak hrane kroz probavni trakt (B)
  • opisati utjecaj autonomnog živčanog sustava na proces probave (B)
  • povezati građu organa probavnoga sustava s njihovim ulogama (B, C, D, E)
  • pokazati na svojem tijelu položaj organa probavnoga sustava (C)
  • razlikovati kemijsku od mehaničke probave hrane (A)
  • objasniti ulogu enzima u procesu probave (D)
  • povezati građu čovjekova probavnog sustava s njegovim načinom prehrane (svejed) (E, C)
  • navesti najčešće bolesti organa probavnog sustava (F)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

 

A Probava, mehanička i kemijska

Učenicima postavite pitanja: Zašto moramo probaviti hranu? Zašto nam želudac krči kad smo gladni? Raspravite s učenicima o tome koju vrstu hrane ne možemo probaviti i zašto. Koje se hranjive tvari najdulje probavljaju i zašto? Koju bismo vrstu hrane trebali izbjegavati u večernjim satima i zašto?

Pogledajte videozapise na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Probava: str. 1., Što je probava, u trajanju od 0:35 min.; str. 3., Mehanička probava u probavnom sustavu, u trajanju od 0:44 min.; str. 7., Uloga enzima u kemijskoj probavi, u trajanju od 0:42 min.

Pripremite organizatore pažnje u programu Word, u koje će učenici individualno zapisati važnost mehaničke i kemijske probave. Po potrebi zaustavite videozapis kako biste utvrdili jesu li učenici razumjeli važne dijelove.

Učenici zatim mogu riješiti zadatak na istome portalu, str. 5., u kojem će smjestiti izraze koji opisuju elemente koji sudjeluju u mehaničkoj probavi i što obuhvaća mehanička probava. Nakon rješavanja nastavnog listića i zadatka s učenicima provjerite ispravnost i raspravite o eventualnim pogreškama te ih potaknite da donesu ispravne zaključke o probavi.

Za domaću zadaću učenicima možete dati da istraže koliko se dugo pojedina hrana probavlja, pri čemu im može pomoći tablica na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Probava, str. 6., Trajanje probave različitih vrsta hrane.

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Neka učenici izaberu pet različitih vrsta hrane, npr. jedan svoj obrok, i rezultate prikažu u obliku grafa u programu Excel.

Napomena: Dobivene podatke možete iskoristiti kao motivaciju ili problemski zadatak zaštite i bolesti probavnih organa.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama u prirodoslovnim predmetima i matematici za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa i rješavanje njima primjerenih nastavnih listića.

Pri demonstraciji slika važno je utvrditi što slika prikazuje, posebice učenicima s intelektualnim teškoćama, i opisivanje slike provoditi vođenim promatranjem i postavljanjem pitanja. Učenicima najavite videozapis kako bi ga mogli unaprijed pogledati i biti spremniji na aktivnosti tijekom nastave, što im omogućuje veću samostalnost u radu. Učenici trebaju unaprijed dobiti jasne informacije o ključnim pojmovima kako bi usmjereno pogledali videozapis. Pripremite im organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku) u obliku kratkih pitanja ili rečenica za nadopunjavanje kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi. Prethodno im možete dati i pojednostavnjeni shematski prikaz – predložak prema kojem učenik lakše može pratiti pojave prikazane u videozapisu.

Slijepim učenicima i učenicima s oštećenjem vida vida potrebno je uz iste postupke osigurati primjereno mjesto za sjedenje kako bi mogli dobro čuti sadržaj. Važni dijelovi vizualnog sadržaja mogu im se i opisati kako bi što bolje vizualizirali ono što slušaju. Sve što se promatra prethodno, ali i za vrijeme gledanja videozapisa pojasnite (slikama, crtežima, ilustracijama, modelima ili neposrednim izvorima stvarnosti). Prije gledanja videozapisa učenicima možete ponuditi tekst na Brailleovu pismu da ga pročitaju.

 

 

B Gravitacija ili nešto drugo?

Učenicima postavite pitanja: Možemo li progutati hranu u ležećem položaju ili dubeći na glavi? Kako se zove organ koji je zajednički dišnom i probavnom sustavu? Zašto hrana iz ždrijela ne ulazi u grkljan (napomenuti da se može dogoditi i u kojem slučaju) nego u jednjak? Pokreće li se hrana niz jednjak zbog gravitacije ili nečeg drugog? Gdje još u našem tijelu nalazimo peristaltiku?

Učenici mogu zapisivati odgovore na jedan papir u alatu Padlet, koji kruži u skupini (Kolo naokolo). Svaki član može pisati drugom bojom.

Prokomentirajte s učenicima njihove pretpostavke, a zatim demonstrirajte animaciju peristaltike.

Napomena: Materijal je na engleskome jeziku, ali i bez znanja jezika moguće se njime uspješno koristiti jer postoji jasan slikovni prikaz.

Raspravite s učenicima o tome kako se potiskuje zalogaj niz jednjak: Možemo li svojom voljom utjecati na pokretanje zalogaja niz jednjak? A niz ostale organe probavnog sustava? Zašto je to tako? Gdje se odvija probava hrane pod utjecajem naše volje?

Učenicima možete demonstrirati mehanizam peristaltike – stiskanjem paste za zube ili potiskivanjem loptice kroz nogavicu najlonke.

Provjerite usvojenost obrađenog gradiva kvizom izrađenim primjerice u alatu Quizlet.

 Postupci potpore

Pri postavljanju (uvodnoga) problemskog pitanja prije aktivnosti potaknite učenike da iznesu svoje pretpostavke i navedu primjere iz vlastitoga života. Pri tome, posebno za učenike s jezičnim teškoćama, s oštećenjem sluha ili poremećajem iz autističnog spektra, postavljajte kratka i jasna pitanja koja zahtijevaju kratke odgovore, a za učenike s intelektualnim teškoćama postavite i pomoćna, usmjeravajuća potpitanja.

Od učenika s glasovno-govorno-jezičnim teškoćama ne treba tražiti da se usmeno izražavaju pred skupinom ako im to predstavlja problem, odnosno potrebno im je omogućiti da na jednostavan način odgovore na postavljeno pitanje. Prije i tijekom igranja kviza učenicima s intelektualnim teškoćama po potrebi dajte dodatne upute.

 


 

C Probavni tunel – probavni organi i žlijezde

Kako biste potaknuli zanimanje učenika, zamolite ih da slože model probavnoga sustava (različite boje papira neka predstavljaju duljinu pojedinih organa probavne cijevi). Kako tako dugačka crijeva stanu u tijelo? Gdje su u ljudskom tijelu smješteni organi za probavu? Učenici mogu izračunati koliko su puta njihova crijeva duža od njihove visine.

Učenicima podijelite papire s bar-kodovima koje će učitati uz pomoć mobilnih uređaja / tableta. Učenici s istim bar-kodom (slika istoga probavnog organa) predstavljat će jednu skupinu.

Napomena: Prethodno je potrebno instalirati aplikaciju Čitač koda na mobilni uređaj / tablet.

Svaka skupina neka istraži građu i ulogu pojedinih organa, u čemu im mogu pomoći sadržaji na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Ljudski probavni sustav (2). Na navedenome portalu skupina Usna šupljina neka pogleda videozapis na str. 4., Usna šupljina prvi dio probavnog trakta, u trajanju od 1:08 min.; skupina Jednjak i želudac neka pogleda videozapise na str. 8., Ždrijelo i jednjak sljedeći korak puta hrane, u trajanju od 1:24 min. i na str. 12., Početna probava hrane u želucu, u trajanju od 2:14 min. (prikažite isječke od 0:00 do 0:45 min te od 1:48 do 2:14 min.); skupina Tanko crijevo neka pogleda videozapis na str. 13., Građa crijeva, u trajanju od 2:34 min. (prikažite isječak od 0:00 do 0:56 min.); skupina Debelo crijevo neka pogleda videozapis na str. 13., Građa crijeva, u trajanju od 2:34 min. (prikažite isječak od 1:57 do 2:34 min.); skupina Gušterača neka pogleda videozapis na str. 25., Građa i uloga gušterače u trajanju od 0:31 min., a skupina Jetra videozapis na str. 24., Građa i uloga jetre, u trajanju od 0:56 min.

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Učenici mogu istovremeno upisivati podatke o građi i ulozi organa izrađujući konceptualnu tablicu u Google Disku, koja će sadržavati naziv organa, građu i ulogu. Nakon skupnog rada učenici neka izlože građu i ulogu probavnih organa koje su istražili te po potrebi nadopune tablicu i isprave pogreške. Tijekom izlaganja učenici mogu na modelu trupa čovjeka ili svojem tijelu pokazati smještaj organa koje su istražili.

S učenicima možete odigrati igru Izbori: Koji je najvažniji probavni organ?. U skupinama učenici raspravljaju o najvažnijem probavnom organu. Nakon tri minute skupine trebaju izložiti

i obraniti svoj izbor. Nakon glasanja (ne mogu glasovati za svoj izbor) neka izaberu pobjednika.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama u prirodoslovnim predmetima i matematici za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa. Učenicima s teškoćama ponudite slaganje modela probavnoga sustava s brojčano označenim pojedinim dijelovima. Napišite nekoliko kratkih i jasnih rečenica kojima ćete usustaviti sažetak videozapisa i dati ga učenicima kao uručak iz kojeg kasnije mogu učiti. Kratkim pitanjima provjerite razumiju li svi učenici o čemu je videozapis koji će gledati. Učenicima s teškoćama pripremite i organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku) kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi.

Sve učenike u skladu s njihovima sposobnostima možete uključiti u rad u skupini tako da im dodijelite točno određenu ulogu u skupini, koja odgovara njihovim sposobnostima. Pri tome učenicima osigurajte dovoljno vremena za primanje sadržaja i izvedbu zadataka. Prije početka igre probnom igrom provjerite jesu li učenici s teškoćama razumjeli uputu i pravila igre.

 


 

D Ključ u bravu

Učenicima možete dati komadić kruha. Neka ga žvaču nekoliko minuta. Razgovarajte s njima što se događa s okusom. Bi li osjetili slatkoću kruha i da su ga žvakali kraće vrijeme i što je tomu uzrok? Raspravite s učenicima o tome mijenja li se okus i ostalih namirnica u usnoj šupljini.

Potaknite učenike da povežu i prisjete se gradiva iz Kemije o tvarima koje ubrzavaju kemijske reakcije. Pitajte učenike čemu služi gedora (ključ za zatezanje vijaka). Bi li mogli mogli stegnuti vijak prstima ili bi upotrijebili ključ za zatezanje vijaka (gedora)? Koji je način lakši i brži?

Učenici mogu u skupinama izvesti praktični rad Pokus u epruveti. Neka se skupine izmjenjuju na postajama tako da svaka skupina radi sve pokuse (što se događa u usnoj šupljini, želucu i gušterači; djelovanje žuči na raspršivanje masti). Za praćenje pokusa izradite nastavni listić na Google Disku u koji će učenici samostalno upisivati opažanja i zaključke. Nakon praktičnoga rada prokomentirajte s učenicima promjene koje su uočili tijekom izvođenja pokusa, ispravite eventualne pogreške i potaknite ih na donošenje zaključaka.

Učenicima možete prikazati animaciju Djelovanje žuči.

Napomena: Animacija je popraćena tekstom na engleskome jeziku, ali i bez znanja jezika moguće ju je uspješno upotrebljavati jer postoji jasan slikovni prikaz.

Razgovarajte s učenicima o tome gdje počinje probava hranjivih tvari, gdje se odvija glavni dio probave i zašto. Pri tome možete upotrijebiti i animaciju Probava u dvanaesniku, uz koju možete s učenicima raspraviti o tome koje se hranjive tvari i na što razgrađuju u dvanaesniku. Raspravite s učenicima o tome zašto djelovanje enzima prikazujemo modelom ključ brava.

Učenici mogu zatim uz pomoć aplikacija od papira prikazati razgradnju molekula hranjivih tvari služeći se modelom probavnog sustava od papira (iz aktivnosti A.) ili dugačku špagu. Prethodno podijelite učenike u skupine. Svaka skupina neka stane uz odgovarajući dio modela probavnog sustava te demonstrira što se događa u probavnom organu upotrebljavajući aplikacije.

Za domaću zadaću učenici mogu izraditi strip u alatu Pixton, u kojem će prikazati što se događa s hranom u probavnim organima od usne šupljine do crijevnog otvora (npr. sendvič od sira ili hamburger).

 Postupci potpore

Učenici s teškoćama mogu sudjelovati u praktičnome radu tako da se uključe u rad u skupini, gdje ih suučenici mogu usmjeravati. Nakon izvođenja praktičnog rada učenicima ponudite pitanja u vezi s pokusom na koja će oni odgovoriti, a odgovori će predstavljati sažetak izvedenog (pokusa). što će kasnije moći iskoristiti za ponavljanje gradiva. Pritom svakako provjerite točnost odgovora na pitanja kako bi učenik imao odgovarajući materijal za ponavljanje. Učenicima s intelektualnim teškoćama potrebno je dati slikovni sažetak sa svim značajnim i pojašnjenim činjenicama te uz njega vezati vrstu zadataka koja će im omogućiti lakše rješavanje (zadaci dopunjavanja, alternativni zadatci, dvostrukog izbora i sl.).

 


 

E Jedinstveni poput otiska prsta

Učenike možete zainteresirati zagonetkom:

Kad se siječe, kad se mrvi,

Mi smo vam uvijek prvi.

Bili nježni ili grubi –

Samo nek su zdravi _ _ _ _. (zubi)

Na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Ljudski probavni sustav, na str. 4. možete pronaći sliku Zubalo čovjeka, na kojoj učenici mogu provjeriti predznanje o točnosti naziva zubi i raspraviti o ulogama pojedinih zubi u zubalu čovjeka.

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Potaknite učenike na donošenje zaključaka pitanjima: Znate li kako se zove najtvrđa tvar u ljudskome tijelu? Imaju li baš svi odrasli trideset i dva zuba u svojem zubalu? Što je tomu razlog? Zašto se često vade umnjaci? i sl.

Nakon razgovora s učenicima uputite ih na Google Disk, na kojem ste pohranili neoznačen crtež građe zuba i pripremljen tekst o građi zuba. Neka učenici samostalno pročitaju tekst, a zatim označe dijelove i slojeve zuba na slici. Prokomentirajte s učenicima građu zuba i provjerite jesu li točno označili dijelove. Razgovarajte o tome kako vode brigu o svojim zubima, zašto se zubi kvare, kako nastaje karijes, zašto neki nose aparatiće za zube i sl.

Za domaću zadaću učenici mogu izraditi model zuba (od plastelina ili glinamol) ili trajnog zubala čovjeka tako da upotrijebe dno kartonske kutije od jaja ili dno plastične boce (da predstavljaju zube). Njih mogu zalijepiti na hamer papir (veliki karton), na kojem će nacrtati obrise gornje i donje čeljusti te zalijepiti zube. Model mogu demonstrirati naknadno, a pri tome mogu na njemu pokazati i kako se pravilno peru zubi te objasniti kako i gdje nastaje karijes.

 Postupci potpore

Učenicima s teškoćama pripremite organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku, pitanja ili rečenice za nadopunjavanje) kako bi lakše pratili sadržaj i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi. Učenici s oštećenjem vida mogu samostalno čitati tekst o građi zuba (uz povećan font i tisak), a slijepim osobama možete ponuditi tekst na Brailleovu pismu. Potaknite učenike da iznesu svoje pretpostavke i daju primjere iz vlastitog života. Učenicima s intelektualnim teškoćama ponudite polugotove modele koje trebaju dovršiti, no pojasnite im način rada i provjerite jesu li razumjeli.

 


 

F Zdravlje prije svega

Potaknite zanimanje učenika pitanjima: Zašto podrigujemo? Zašto ispuštamo vjetrove (plinove)? Zašto se želučana kiselina vraća u usnu šupljinu? Zašto povraćamo? Na koji način građa tankoga crijeva olakšava upijanje hranjivih tvari? Možemo li živjeti bez crvuljka? A bez žučnoga mjehura? Hoće li se onda stvarati žuč? Utječu li pravilna prehrana i pravilne prehrambene navike na rad probavnih organa? i sl.

Povežite znanja učenika s onima iz svakodnevnoga života, primjerice: Kako nazivamo naš odnos s bakterijama u našim crijevima? Kad smo bolesni, nekada dobijemo lijek antibiotik. Zašto? Antibiotik uništava bakterije. Zašto nam se tada preporučuje da jedemo jogurt? Može li antibiotik razlikovati dobre od loših bakterija? Zašto je to problem? i sl. Zatim raspravite s učenicima o važnosti crijevne flore.

Učenike možete podijeliti u parove (po modelu suradničkog poučavanja) i kao uvod u aktivnost Intervju s liječnikom prikažite im animaciju Bolesti organa za probavu.

Napomena: Animacija je popraćena tekstom na engleskome jeziku, no i bez znanja jezika možete je uspješno iskoristiti jer postoji jasan slikovni prikaz koji po potrebi nadopunite objašnjenjem.

Učenicima zadajte da istraže pouzdane izvore informacija na mrežnim stranicama koristeći se ključnim riječima gastritis, čir na želucu i dvanaesniku, žučni kamenci i sl. kako bi provjerili svoje pretpostavke uz pojedine bolesti organa za probavu.

Učenici mogu u parovima predstaviti svoj rad razredu simulacijom intervjua tako da postavljaju pitanja liječniku (to može biti jedan od učenika ili učitelj). Intervjue možete snimiti s pomoću aplikacije Webcam Recorder za snimanje videozapisa web-kamerom i pohraniti je na računalo u AVI ili WMV formatu. Prokomentirajte i raspravite s učenicima o točnosti i vrijednosti informacija.

Napomena: Aplikaciju je potrebno prethodno preuzeti na računalo.

Raspravite s učenicima o eventualnim nedoumicama i potaknite ih na donošenje zaključaka o važnosti brige za zdravlje te važnosti pravilnih prehrambenih i higijenskih navika s cilju sprečavanja pojave različitih bolesti.

 Postupci potpore

Učenici mogu aktivno sudjelovati predlaganjem ideja u skupini, komentiranjem, iznošenjem zaključaka i sl. Za vrijeme izlaganja predstavnika skupina učenicima možete dati predložak s ključnim informacijama, na temelju kojih mogu sudjelovati u izradi brošure. Sve učenike možete uključiti u rad u skupini u skladu s njihovim sposobnostima tako da im dodijelite točno određenu ulogu koja odgovara njihovim sposobnostima. Povežite znanja učenika sa svakodnevnim životom problemskim pitanjima.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu istražiti o određenoj bolesti sustava organa za probavu i izraditi letak u alatu Piktochart (poput onih koje nalazimo u ljekarnama ili ambulantama) koji opisuje jedan problem (npr. ispuštanje plinova, podrigivanje, zatvor, proljev, žgaravica, nepodnošenje laktoze/glutena, hemoroidi i sl.), njegove uzroke, simptome, načine prevencije i moguće načine liječenja. Svaki letak treba sadržavati dob kojoj je namijenjen i odgovarajuće ilustracije/slike/dijagrame koji objašnjavaju problem. Naslov letka neka bude u obliku pitanja. Odredite vremensko ograničenje za predstavljanje letaka, pri čemu ostali učenici mogu postavljati pitanja i odabrati najbolji letak (smiju glasovati samo za letak drugih učenika), koji možete objaviti na mrežnoj stranici škole.

Učenicima zadajte da istraže pouzdane izvore informacija na mrežnim stranicama koje će pronaći uz pomoć ključnih riječi probiotici, celijakija, hemeroidi, halitoza, Helicobacter pylori. Učenici mogu izraditi infografiku u alatu Piktochart te ostalim učenicima naknadno prezentirati svoj rad.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekstovi Jetra – glavna faca multitaskinga  i Kemija probave (Digestion chemistry)  te interaktivni materijal Probavni sustav(Digestive system) .
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalacStruna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 25.1.2018.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Kemija
- Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
- Osobni i socijalni razvoj
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo