Prenositelji poruka

Injekcija inzulina

Ishodi učenja:

  • navesti žlijezde s vanjskim izlučivanjem i njihove produkte (A)
  • navesti žlijezde s unutarnjim izlučivanjem i njihove produkte (A, B, C, D)
  • razlikovati način djelovanja žlijezda s unutarnjim i vanjskim izlučivanjem (A)
  • objasniti utjecaj hormona na primjeru puberteta (B)
  • povezati poremećaje u radu endokrinih žlijezda s poremećajima u metabolizmu/organizmu (A, B, C, D)
  • opisati povezanost živčanog i endokrinog sustava (B, C)
  • objasniti mehanizam povratne sprege na primjeru (B, C)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

 

A Mali vs. veliki

Kako biste pobudili zanimanje učenika za sadržaje povezane s endokrinim sustavom, prikažite im videozapis Gigantizam i patuljasti rast (Gigantism and Dwarfism), u trajanju od 3:03 min. S učenicima povedite raspravu o poteškoćama koje imaju ljudi s poremećajima rada žlijezda (uključujući patofiziološke i socijalne poteškoće).

Napomena: U videozapisu je u podlozi pjesma na engleskome jeziku. Tekst pjesme nije važan pa možete i isključiti zvuk, važan je samo vizualni sadržaj.

Povedite raspravu s učenicima o žlijezdama u našem tijelu i njihovim produktima. Uputite učenike da u skupinama na mrežnim stranicama upisujući ključne pojmove (štitnjača, gušterača, jajnici, sjemenici, nadbubrežna žlijezda) pronađu uloge pojedinih žlijezda.

Na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ – Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Spolni hormoni, Hormoni i endokrine žlijezde, Hormonska regulacija metaboličkih procesa, možete pronaći obrazovne sadržaje povezane sa žlijezdama i njihovim ulogama koji mogu pomoći učenicima u izvršavanju zadatka.

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

Svaka skupina može, iznoseći svoje rezultate, nadopuniti tablicu koju ste podijelili s njima na Google Disku. Tablica može sadržavati nazive žlijezda i hormona koji se izlučuju, uloge navedenih hormona i posljedice nedostatka hormona i/ili njegova prekomjernog izlučivanja. Jedna skupina učenika može istražiti o žlijezdama s vanjskim izlučivanjem i njihovim produktima te problemima koje mogu uzrokovati. Na kraju svaka skupina može izraditi prezentaciju u alatu Zoho Show u kojoj će predstaviti rezultate istraživanja. Kako biste osigurali praćenje izlaganja, možete nasumično postavljati drugim skupinama pitanja povezana s temom.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa i rad u skupini.

Učenicima unaprijed najavite videozapis i pripremite im smjernice ili pitanja o opažanjima iz svakodnevnog života u vezi s temom te im izradite sažetak kako bi bili spremniji za provođenje aktivnosti, posebno učenici s intelektualnim teškoćama ili učenici s oštećenjima vida. Učenici s teškoćama mogu pomoći u pretraživanju mrežnih stranica s ostalim učenicima, pri čemu je važno planirati kakav oblik pomoći mogu pružiti. Učenci mogu pomoći i u pripremi prezentacije predlažući sadržaj i izgled.

Učenicima s teškoćama potrebno je sažeti nastavno gradivo, istaknuti dijelove teksta i/ili važne pojmove u različitim bojama te pripremiti slikovnom materijal – crtež tijela sa žlijezdama.

 

 

B Kemijski glasnici u tijelu

Potaknite oluju ideja kojom će učenici iznijeti svoja mišljenja o tome koje su im se sve promjene dogodile u pubertetu i što je odgovorno za te promjene. Raspravite s učenicima o njihovim pretpostavkama. Svoje odgovore mogu zapisivati u alatu Lino.

Nakon toga možete s učenicima povesti i razgovor o tome poznaju li možda neke osobe iz javnog života koje imaju problema s radom endokrinih žlijezda. Možete učenicima donijeti fotografije, primjerice Janice Kostelić i Vesne Parun i pitati ih što je zajedničko osobama na fotografijama – potaknite ih da se prisjete jesu li možda negdje nešto pročitali/čuli o njihovim zdravstvenim problemima uzrokovanim poremećajem u radu štitnjače. Možete ih pitati i za njihova iskustva i spoznaje o poremećajima rada žlijezda iz kruga obitelji i/ili prijatelja.

Nakon toga učenike podijelite u skupine i uputite ih u aktivnost Slagalice.

Razred se podijeli u skupine, a svaka skupina dobije svoju temu, u ovom slučaju žlijezdu. Svaki učenik unutar iste skupine radi na jednome dijelu zadatka. Kad su svi dijelovi zadatka riješeni, dijelovi „slagalice“ se spoje, nakon čega svaka skupina prezentira svoj zadatak i rješenja ostalima. Pripremite učenicima različite zadatke i nastavne materijale koje možete s njima podijeliti na Google Disku. Zadatci koje ćete dati učenicima neka budu povezani s radom pojedinih žlijezda – uloge i hormoni koji se izlučuju, utjecaj na ponašanje i život (druženje, prehrana…). Rezultate rada učenici mogu zapisivati u alatu TodaysMeet. Nakon što svaka skupina završi s radom, zaključke povezane s istraživanom temom/žlijezdom učenici mogu upisivati na Lino, gdje će se objediniti zaključci svih skupina. Raspravite s učenicima o djelovanju hormona za organizam, poremećaja do kojih može doći zbog poremećaja u radu žlijezda, održavanju homeostaze, povezanosti živčanog sustava i endokrinih žlijezda.

Obrazovne sadržaje koji vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti možete pronaći na Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“– Digitalni obrazovni sadržaji, Biologija nastavnici, Hormoni i endokrine žlijezde, Hormonska regulacija metaboličkih procesa, Hormonska regulacija, Regulacija razine glukoze u krvi.

Napomena: Za pristup Nacionalnom portalu za učenje na daljinu „Nikola Tesla“ potreban je elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr.

U izvođenju aktivnosti mogu vam pomoći i sljedeći videozapisi:

Kako štitna žlijezda postaje manje aktivna (How a thyroid gland can become underactive), u trajanju od 2:23. min.

Tekst uz videozapis: Animacijom je prikazano djelovanje hipofize na štitnu žlijezdu te posljedice smanjenoga rada štitne žlijezde (hipotireoze). Kako štitna žlijezda postaje sve manje aktivna, osoba osjeća sve veći umor i dobiva na težini. Neki oblici nepravilnog rada štitne žlijezde mogu uzrokovati oticanje u predjelu vrata. Ta se pojava naziva gušavost.

Endokrini i živčani sustav – struktura i funkcija (The Endocrine and Nervous Systems – Structure and Function), u trajanju od 6:39 min.

Tekst uz videozapis: Videozapis prikazuje usku povezanost endokrinog i živčanog sustava. Prateći sadržaj videozapisa, upoznat  ćete endokrine žlijezde, njihov smještaj u tijelu i hormone koje izlučuju, kao i utjecaj tih hormona na organizam. U nastavku slijedi i prezentacija dijelova živčanog sustava, smještaj pojedinih organa u tijelu te glavne zadaće svakog pojedinog organa.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u rad u skupini/paru. Učenici mogu aktivno sudjelovati predlaganjem ideja u skupini, komentiranjem, iznošenjem zaključaka i sl. Pri tome je važno učenicima dati konkretan zadatak s točnom uputom gdje mogu pronaći odgovor, pazeći na vrijeme koje im je potrebno da sami odrade taj zadatak. Za vrijeme izlaganja predstavnika skupina učenicima možete dati predložak s ključnim informacijama, na temelju kojih sudjeluju u izradi multimedijalnog panoa.

Učenicima s teškoćama potrebno je sažeti nastavno gradivo uz vidnu podršku, primjerice, najznačajnije činjenice usustaviti u jasan tekst uz pomoć različitih boja. Učenicima omogućite dovoljno vremena za primanje sadržaja i izvedbu zadataka.

 


 

C Prva među jednakima

Kako biste pobudili zanimanje učenika za promjene koje im se događaju u pubertetu razgovarajte s njima o izrazima te fiziološkim temeljima tih izraza koje su vjerojatno često čuli, primjerice Pucaju te hormoni, Divljaju ti hormoni i/ili Smiri hormone.

S učenicima možete pogledati videozapis Hormonska regulacija, u trajanju od 4:00 min. Kako bi učenici pažljivije pratili tijek videozapisa, možete im pripremiti organizatore pažnje. Primjerice, možete im pripremiti tablicu u programu Word u koju će upisati (prije gledanja videozapisa) što već znaju o navedenoj temi, što je za njih nova informacija (nakon odgledanog videozapisa) te eventualna pitanja koja su ostala neriješena. Raspravite s učenicima o njihovim saznanjima o temi s naglaskom na ispravljanje netočnih činjenica do kojih su došli. Nakon pogledanog videozapisa učenici mogu riješiti kviz naziva Hormonska regulacija. Nakon toga možete učenicima podijeliti kartice na kojima su slike i pojmovi povezani s nastavnim sadržajem (jedna kartica = jedan pojam/slika). Učenici se moraju grupirati prema tome koju karticu imaju, primjerice u jednoj skupini bit će učenici koji su izvukli kartice na kojima se nalaze gušterača, inzulin, glukagon, dijabetes. Svaka skupina treba osmisliti priču o sebi tako da napravi jednostavan strip u alatu Make Beliefs Comix o svojim ulogama u tijelu. Potaknite učenike da povežu pojmove, primjerice, gušterača/inzulin/glukagon/dijabetes kako bi došli do zaključka kako dolazi do šećerne bolesti. Raspravite s učenicima o važnosti preventive za zdravlje, kako prepoznati i pomoći osobi kojoj je šećer naglo porastao ili se snizio. Eventualno nastale pogreške u prezentiranju ispravite odmah te razriješite nastale nedoumice.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa i rad u skupini.

U vezi s izrazom učenicima možete ponuditi dvočlani izbor za odgovor te ih usmjerenim pitanjima navoditi da opišu situacije koje odgovaraju tome izrazu. Učenicima s teškoćama možete pripremiti organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku). Podijelite sažetke. Za rad u skupinama u pripremi glume podijelite predloške s ključnim informacijama u obliku tablice, umne mape i sl., što je posebno važno za učenike s intelektualnim teškoćama. Učenicima možete prilagoditi kviz znanja tako što ćete im smanjiti broj zadataka i pojednostavniti zadatke ovisno o teškoći.

 


 

D Zdravlje i stil života

Unaprijed najavite učenicima da planirate s njima održati debatu, upoznajte ih s načinom provedbe i temom debate. Dogovorite se s učenicima koju će tezu zastupati i odredite rok do kojeg se moraju pripremiti za debatu (primjerice tjedan dana). Uputite učenike da pretraživanjem mrežnih stranica, upisujući ključne pojmove na koje ste ih uputili, i pretraživanjem dodatne literature potraže činjenice o tezi koju zastupaju.

Prije same debate možete provesti i anketiranje o temi debate. Na mrežnim stranicama škole možete postaviti anketu izrađenu u alatu KwikSurveys, koju mogu ispunjavati svi posjetioci stranice, a rezultate ankete možete analizirati nakon debate.

S učenicima možete povesti debatu o tome utječe li, i u kolikoj mjeri, naš stil života na rad žlijezda/hormona ili se sve ipak svodi na genetiku. Primjerice, afirmacijska teza može glasiti Na razvoj hormonskih poremećaja utječe stil života, a negacijska teza može glasiti Hormonski poremećaji ne ovise o stilu života, već o genetskim čimbenicima.

Na kraju debate s učenicima analizirajte rezultate ankete pripremljene u alatu Padlet i izvedite zaključke ankete. Rezultate i zaključke debate i ankete podijelite na mrežnim stranicama škole.

 Postupci potpore

U aktivnost se mogu uključiti svi učenici s teškoćama. Učenicima možete unaprijed dati pitanja koja trebaju istražiti na mrežnim stranicama te ih i uputiti na točno određene mrežne stranice. Možete im dati i PowerPoint prezentaciju ili tekstualni predložak, što će im pomoći u pripremi za debatu, posebno učenicima s intelektualnim teškoćama. Učenike s oštećenjima vida potrebno je uputiti na sadržaje sa zvučnim zapisima. Tijekom debate učenici mogu iznositi svoja mišljenja i zaključke te na taj način aktivno sudjelovati u debati.

 

 

Za učenike koji žele znati više

Učenike koji žele znati više uputite da na internetu istraže o dopinškim sredstvima koja se upotrebljavaju u sportu kako bi se poboljšala mišićna masa, snaga i izdržljivost. Učenici o tome mogu napraviti prezentaciju u alatu PowerPoint te rezultate istraživanja prezentirati ostalima.

Učenike možete uputiti i da pronađu podatke o najmanjem i najvećem čovjeku na svijetu.

Učenici mogu na internetu istražiti o raširenosti dijabetesa u svijetu i Hrvatskoj te usporediti podatke. Mogu pripremiti grafikon u alatu Meta-chart. Prema pronađenim rezultatima možete s učenicima raspraviti o raširenosti dijabetesa u određenim regijama (ako postoje velike razlike među nekim zemljama/regijama).

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekstovi O endokrinom sustavu, Homeostaza (Homeostasis)  i Endokrini sustav: Činjenice, funkcije i bolesti (Endocryne System: Facts, Functions and Diseases).
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalacStruna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 26.1.2018.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: napredna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Kemija
- Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo