Ponekad neprimjetni, ponekad snažni, ali uvijek važni

Bočice raznih parfema na laticama ružičaste ruže i sa ružičastim ružama u pozadini.

Ishodi učenja:

  • opisati uloge dijelova tijela koji sudjeluju u nastanku osjeta mirisa (A, B)
  • analizirati utjecaj različitih čimbenika na nastanak osjeta mirisa (A, B, C, D)
  • navesti ulogu osjetila u kvaliteti života i opstanka vrste (C, D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

 

A Put mirisa

Kako biste potaknuli učenike na razmišljanje o osjetilu njuha možete u prostoriju ispustiti malo intenzivnog mirisa npr. dezodoransa ili osvježivača zraka. Upitajte ih što osjećaju, sviđa li im se, prepoznaju li miris.

Neka učenici u skupinama razmijene mišljenja o tome na koji način su tako brzo osjetili intenzivni miris, odnosno kako nastaje osjet mirisa. Zatim proces njegova nastanka neka prikažu u obliku mentalne mape u alatu Bubbl.us. Napomenite im da je pri izradi mape potrebna međusobna suradnja i razumijevanje napisanog jer će svakoj skupini nakon izlaganja ostali učenici postavljati pitanja, tražiti dodatna objašnjenja, a moguće i argumentirano kritizirati rad.

Nakon izlaganja svake skupine i rasprave neka učenici pogledaju animaciju Kako tvoj njuh funkcionira (How Your Nose Works), u trajanju od 1:25 min., koja će im omogućiti zorniju predodžbu kako nastaje osjet mirisa.

Tekst uz animaciju:

Tvari koje se nalaze u plinovitom agregacijskom stanju kroz nosnice dolaze do osjetilnih njušnih stanica smještenih u sluznici gornje strane nosne šupljine. Dlačice koje se vide i reagiraju na podražaj predstavljaju dendrite živčanih stanica. Na suprotnoj strani od dendrita prikazan je akson koji se spaja na živčana vlakna njušnog živca. Kad dlačice/dendriti detektiraju prisutnost molekule neke tvari (kao što su primjerice molekule dezodoransa ili osvježivača zraka koje ste osjetili na početku aktivnosti) stvara se živčani impuls koji se preko aksona prenosi na vlakna njušnog živca i dalje do središta za njuh u velikom mozgu.

Nakon usvajanja dodatnih informacija uz pomoć animacije, raspravite s učenicima o najčešćim pitanjima, nedoumicama i kritikama koje su se pojavile za vrijeme izlaganja radova pojedinih skupina te ih potaknite na donošenje ispravnih zaključaka. Potrebne ispravke neka svaka skupina unese u svoju mentalnu mapu, koju može obogatiti i fotografijama preuzetim s određenih portala, objavljenih pod licencom Creative Commons.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa (animacije) i rada u skupini.

Učenicima s oštećenjem vida i intelektualnim poteškoćama možete prije gledanja animacije ispričati o čemu se radi u animaciji. Učenicima s oštećenjem vida pripremite 3D model osjetila za miris.

U izradi mentalne mape mogu sudjelovati svi učenici, ali je potrebno predvidjeti dulje vrijeme za obavljanje aktivnosti, a preporučuje i dodijeliti im uloga koju im najviše odgovara s obzirom na njihovu teškoću. Prije gledanja animacije poželjno je učenicima s intelektualnim teškoćama dati predložak s gotovom mentalnom mapom nastanka osjeta mirisa, kojoj se kasnije može pridružiti pojednostavnjeni sažetak animacije. Učenike s teškoćama poželjno je unaprijed upoznati s mrežnim stranicama na kojima će pronaći željene fotografije.

Učenike s glasovno-govorno-jezičnim teškoćama ne treba tražiti da se usmeno izražavaju pred ostalim učenicima ako im to predstavlja problem.

 

 

B Miriše li u svemiru?

Potaknite zanimanje učenika pitanjima kao što su primjerice: Osjećate li miris kad ste jako prehlađeni ili kad je vani jako hladno pa vam se smrzne nos? Zašto je važno paziti da radijatori tijekom sezone grijanja ne isuše zrak u prostoriji? Ponudite učenicima osnovne informacije o odnosima masa/gustoća čestica u zraku i potaknite time raspravu o utjecaju vlage u zraku ili vode u okruženju na nastajanje osjeta mirisa te o utjecaju gravitacije i temperature na količinu vlage u zraku. Pripremite i podijelite s učenicima dokument izrađen u Google Disku u koji će upisati svoje pretpostavke o pitanju Kako se osjet njuha mijenja ako se osoba nalazi u prostoru koji nije pod utjecajem gravitacije (npr. svemirski brod)?.

Pročitajte nekoliko najzanimljivijih pretpostavki, a zatim učenicima zadajte da prema ključnim pojmovima pretraže mrežne stranice kako bi pronašli odgovore i upisali ih uz svoje prvotne odgovore u Google Disku. Možete pogledati i videozapis Osjeti u svemiru – njuh (The Five Senses in Space – Smell), u trajanju od 0:40 min.

Tekst uz videozapis:

U svemirskom brodu nema gravitacije i tekućina unutar tijela skuplja se u području glave i gornjeg dijela tijela. Nakupljanje tekućine uzrokuje oticanje lica i gotovo potpuno začepljenje nosnica pa je otkrivanje suptilnih mirisa jako teško. Mnogi astronauti u svojim izvještajima navode da su dva mirisa koja jako osjete miris zagorjelog odreska i miris baruta.

Usporedite s učenicima njihove prvotne odgovore s onima nakon pretraživanja mrežnih stranica i raspravite o tome kako uvjeti u svemiru utječu na nastanak osjeta mirisa.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenicima s teškoćama možete pripremiti organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku) kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi.

Za pretraživanje mrežnih stranica učenike s teškoćama potrebno je unaprijed na jednostavan način, po mogućnosti uz predložak, uputiti u pretraživanje po koracima te provjeriti jesu li razumjeli sve korake u izvršavanju zadatka.

 

 

C Otopi me, ponjuši me

Potaknite oluju ideja u kojoj će učenici iznijeti svoje mišljenje o uvjetima koji će utjecati na nastanak osjeta mirisa, kako pojedini mirisi utječu na njihovo raspoloženje i kvalitetu života. Možete ih pitati rade li njihovi roditelji u uvjetima gdje se pojavljuju specifični mirisi i kako to utječe na njihovo zdravlje.

Podijelite učenike u četiri skupine, od kojih će svaka za zadanu temu izraditi prezentaciju u alatu Zoho Show.

Jedna skupina treba proučiti kako se i zašto mijenja intenzitet osjeta primjerice mirisanjem čaja mente: suhog čaja i istog čaja pripremljenog u vrućoj vodi. Druga skupina proučava utjecaj zagrijavanja prostorije te isušivanje zraka u njima na nastajanje osjeta mirisa i kako provjetravanje prostorija utječe na raspoloženje. Treća skupina proučava koji se poslovi obavljaju uz kontinuirani izvor neugodnih mirisa te kako se radnici nose s tim izazovom. Četvrta skupina neka istražuje kako odabrati parfem koji nam odgovara, gdje ga je na tijelo preporučeno nanositi i što se događa s intezitetom mirisa parfema – objasniti hoće li osoba cijelo vrijeme osjetiti miris jednakim intenzitetom. Uputite učenike da na pouzdanim mrežnim stranicama istraže o zadanim temama s naglaskom na povezivanjem sa svakodnevnim životom. Svaka skupina neka zatim prezentira rezultate svojega istraživanja. Nakon izlaganja učenici drugih skupina uz smjernice učitelja mogu postavljati pitanja povezana s temom.

Neka učenici glasuju i odluče koja prezentacija daje najcjelovitiji prikaz te sadržajno iznosi najzanimljivije podatke o zadanoj temi. Sve prezentacije podijelite i s učenicima drugih razreda na društvenoj mreži Edmodo, a najboljoj prezentaciji u istome alatu dodijelite i značku.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako uključiti učenike u aktivnost rada u skupini.

U izvedbi aktivnosti mogu sudjelovati svi učenici, ali je potrebno predvidjeti dulje vrijeme za obavljanje aktivnosti. Preporučuje im se i dodijeliti ulogu koja im najviše odgovara s obzirom na njihovu teškoću. Učenike s teškoćama poželjno je unaprijed upoznati s mrežnim stranicama na kojima će pronaći željene informacije, dati smjernice koje će im koristiti tijekom pretraživanja ili im, ako nemaju iskustva, pokazati kako se to radi.

 

 

D Miris djetinjstva

Recite učenicima da zaklope oči i zamisle svoj najdraži miris. Zatim neka pročitaju članak Omiljeni mirisi koji nas podsjećaju na djetinjstvo i usporede svoj odgovor s popisom navedenih najdražih mirisa. Razgovarajte s nekoliko učenika o tome podudara li se njihov odgovor s onim navedenim u članku te ih potaknite da se prisjete događaja iz djetinjstva koji bi mogli povezati s odabranim mirisom. Raspravite s njima o tome zašto se osjet mirisa razvija rano tijekom djetinjstva i ostavlja duboke utiske te utječe i na kasnije životne odluke.

Zatim svakom paru učenika dodijelite po dvije namirnice, koje ste prethodno pripremili – jednu zdravu, intenzivnog mirisa (primjerice kriške limuna ili naranče) i jednu nezdravu (primjerice grickalice sa aromom). Neka u paru razmijene svoja mišljenja i prokomentiraju imaju li isti „ukus“. U tablici koju ste s njima podijelili na Google Disku neka označe plusom namirnicu koja im je mirisom primamljiva, a minusom onu koja im je odbojna. Zbrojite i analizirajte odgovore s učenicima te raspravite o važnosti osjeta mirisa pri odabiru hrane te o umjetnim okusima i mirisima u hrani koji nas „varaju“ i privlače iako je hrana nezdrava. Pitajte ih mogu li povezati svoj odabir s izloženošću određenim namirnicama tijekom djetinjstva i stvaranjem svojih prehrambenih navika. Potaknite ih na donošenje zaključaka da se pravilnim izlaganjem određenim namirnicama može smanjiti mogućnost pretilosti.

Neka učenici zatim izrade popis namirnica koje su im mirisom privlačne ili odbojne. Popis neka vam posluži za izradu ankete u alatu KwikSurveys, koju ćete objaviti na mrežnoj stranici škole te pozvati i ostale učenike škole da sudjeluju u istraživanju. Rezultati ankete bit će svima dostupni, a njihovom analizom možete doznati mnogo o navikama učenika te poduzeti određene korake koji mogu pomoći učenicima u poboljšanju prehrambenih navika.

 Postupci potpore

U izvedbi aktivnosti mogu sudjelovati svi učenici, ali je učenicima s teškoćama potrebno omogućiti dovoljno vremena za izvršenje zadataka. Učenicima s oštećenjem sluha, kao i učenicima s jezičnim teškoćama, pojasnite humorno značenje naziva Mirisi djetinjstva. U aktivnostima s namirnicama potrebno je imati u vidu da učenici s poremećajima iz autističnog spektra mogu biti osjetljivi na mirise i na nagle promjene intenziteta mirisa u njihovoj okolini. Tijekom rada u paru, ako im je teškoća prepreka, suučenik može popuniti tablicu. Pomoć suučenika može biti potrebna i tijekom izrade popisa namirnica.

 

 

Za učenike koji žele znati više

Zainteresirani učenici mogu istražiti temu Slijepi ljudi imaju izoštreniji osjet mirisa. Kao izvor podataka mogu im pomoći rezultati provedenog istraživanja Osjetila u mraku – njuh, a učenici mogu napraviti i anketu među ostalim učenicima u školi u alatu KwikSurveys pa na temelju analize rezultata utvrditi koliko učenika ima miskoncepciju da slijepi ljudi imaju razvijeniji osjet mirisa. Proces istraživanja i zaključke učenici mogu prezentirati drugim učenicima u obliku videozapisa izrađenog u alatu Animoto. S obzirom na to da su učenici došli do novih spoznaja, poželjno je kod njih potaknuti i razumijevanje i želju za pomoći slijepim i slabovidnim učenicima u razredu, školi, staračkom domu i/ili drugim ustanovama.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekstovi Poremećaji mirisa i okusa , Tajni svijet mirisa , Osjetilo njuha- jesmo li bolji nego što mislimo (The Human Sense of Smell: Are We Better Than We Think?)  i Osjet mirisa ječi je nego što mislimo (The human sense of smell: It’s stronger than we think).
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 26.1.2018.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Kemija
- Fizika
- Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo