Organizmi s dva života – jedan u vodi, a drugi na kopnu

Vodozemac žaba

Ishodi učenja:

  • opisati ključne evolucijske prilagodbe koje su omogućile vodozemcima preživljavanje na kopnu (A)
  • analizirati prilagodbe vodozemaca za život u vodi i na kopnu (A, B, C, D)
  • analizirati osnovne značajke građe vodozemaca i povezati građu s ulogama pojedinih organa (B)
  • analizirati životni ciklus vodozemaca i povezati načine razmnožavanja sa životnim uvjetima (C, D)
  • usporediti građu i prilagodbe vodozemaca prema skupinama (C, D, E)
  • objasniti na primjerima razloge ugroženosti vodozemaca (E)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

Opis aktivnosti

A Invazija vodozemaca na kopno

Kako biste pobudili zanimanje učenika da istraže prilagodbe koje su razvili vodozemci za preživljavanje na kopnu, možete pogledati videozapis Život riba i žaba izvan vode (Fish and frogs living out of water), u trajanju od 5:34. Prikažite isječak od 0:00 do 2:08 min. te od 4:30 do 5:34 min.

Tekst uz videozapis: I dvodihalice i neke žabe stvorile su posebne prilagodbe za preživljavanje u sušnim uvjetima. U Africi nakon što dođe do djelomičnih isušivanja vodenih staništa, dvodihalica može koristiti kisik iz zraka, ali kako bi izbjegla potpunu sušu, uvlači se u dublje slojeve zemlje, koji su vlažniji, što joj omogućuje disanje škrgama. Na taj način „živa“ zakopana čeka povoljne uvjete. Osim nje, u Australiji sušne uvjete na jednak način preživljava pustinjska žaba, koja „živa“ zakopana može preživjeti i sedam godina čekajući povoljnije uvjete. Njezina vlažna koža omogućuje joj disanje i štiti je od isušivanja. Do nove kiše u Africi dvodihalica može čekati i do četiri godine. Iako su njezini mišići zbog mirovanja oslabjeli, ipak je sposobna smoći dovoljno snage kako bi stigla do vode i nastavila živjeti.

S učenicima nakon gledanja videozapisa možete raspraviti o načinu života riba dvodihalica i vodozemca te ih potaknuti da donesu zaključke o prilagodbama vodozemaca. Metodom „riblje kosti“, koju ste izradili i podijelili s učenicima na Google Disku neka učenici razvrstaju prilagodbe.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenicima s teškoćama pripremite organizator pažnje (npr. jednostavan tekstualni slijed, poželjno uz vidnu podršku) kako bi lakše pratili videozapis i kasnije aktivnije sudjelovali u razgovoru i raspravi. Ponudite im i fotografije dvodihalice i žabe o kojima će se gledati videozapis, s istaknutim dijelovima koji će se uspoređivati u videozapisu. Slijepe i slabovidne učenike dodatno potaknite na slušanje ključnih dijelova videozapisa.

 

 

B Kako su vodozemci građeni?

Kako biste pobudili zanimanje učenika za građu vodozemaca, možete pogledati videozapis Staklena žaba (The Glass Frog) u trajanju od 1:16 min.

Tekst uz videozapis: U tropskim šumama živi više od 150 vrsta „staklenih žaba“. Specifične su građe jer im je koža toliko prozirna da se mogu vidjeti gotovo svi organi, pa čak i pratiti otkucaji srca. Takva koža omogućava im i dobru prilagodbu okolišu u kojem obitavaju.

Videozapis će pomoći učenicima da povežu građu organa s ulogama koje oni obavljaju. Učenicima zatim pokažite fotografije žaba koje se razlikuju prema obojenosti kože. Raspravite o obojenosti kože u različitih vrsta vodozemaca, koja se može povezati s uvjetima u okolišu.

S pomoću alata Lino pripremite učenicima nastavne listiće za označavanje vanjske i unutarnje građe žabe, kao što je Anatomija žabe (Frog anatomy).

Podijelite učenike u skupine i pustite im videozapis Sekcija žabe (Science Frog Dissectionu trajanju od 5:40 min.

Napomena: S obzirom na to da su vodozemci u Republici Hrvatskoj zaštićeni, ne preporučuje se sekcija žabe kao dio redovne nastave.

Tijekom reprodukcije videozapisa sekcije žabe učenici će označavati glavne dijelove tijela na nastavnim listićima. Tijekom gledanja videozapisa napravite stanke kako bi učenici stigli ispuniti svoje nastavne listiće. S učenicima nakon označavanja dijelova tijela žabe provjerite ispravnost odgovora, raspravite o eventualnim pogreškama i potaknite ih da donesu zaključke o tome kako su građeni vodozemci.

Za domaću zadaću možete učenicima zadati da dođu do odgovora na pitanje: Zašto žabe zatvore oči kada gutaju plijen? U tome im može pomoći i videozapis na engleskome jeziku Kako žabe gutaju plijen? (How do frogs swallow food?) u trajanju od 1:03 min. Učenici mogu naknadno objasniti do kojih su zaključaka došli.

Za učenje uz zabavu učenicima predložite da kod kuće odigraju igru Uhvati insekte.

Poveznicu možete podijeliti na Edmodu, a učenici mogu sa svima podijeliti osvojen broj bodova, čime u konačnici najbolji učenik pobjeđuje u igri, a učenici s najmanjim osvojenim brojem bodova ispadaju iz igre – kao što djelovanjem prirodne selekcije nedovoljno uhranjene žabe neće preživjeti.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa, igru kviza i rješavanja nastavnih listića.

Učenici s motoričkim teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženima u aktivnosti, no potrebno im je dati duže vrijeme za rješavanje.

Dobro je za sve učenike s teškoćama imati i shematski prikaz žabe. Za slijepe i slabovidne učenike potrebno je imati 3D modele žabe kojima bi se mogli koristiti tijekom aktivnosti. Ako se postave podnapici ili im se preda tekst povezan s aktivnosti, učenici s oštećenjima sluha mogu uspješno izvesti sve postavljene zadatke.

 


 

C Glasni, borbeni i privlačni

Učenicima možete naglasiti da ćete se koristiti metodom koju znastvenici rabe u istraživanju na terenu, tako što ćete odigrati igru Pogodi tko se glasa. Reproducirajte im audiozapise glasanja žaba. Preporučamo da reproducirate audiozapise vrsta žaba koje obitavaju u Hrvatskoj.

Odaberite pet do šest vrsta žaba i reproducirajte njihovo glasanje. Imenujte vrste čije se glasanje reproducira. Nakon toga reproducirajte iste audiozapise, ali drugim redoslijedom. Zadatak je da učenici pokušaju pogoditi o kojoj je vrsti riječ s pomoću zvuka, poput znanstvenika na terenu. Ako se učenicima aktivnost svidjela, potaknute ih da samostalno istražuju vodozemce u svojem kraju, postanu volonteri „slušači“ žaba i na taj način doprinesu poznavanju vodozemaca svojega kraja.

Napomena: Detaljnije upute o volontiranju možete pronaći na mrežnim stranicama udruge Hyla.

Nakon toga možete učenicima pročitati narodnu izreku: Kada žabe krekeću, vrijeme se kvari. Razgovarajte s njima o navedenoj izreci i potaknite ih da donesu zaključke o tome kada se i zašto žabe glasaju.

Prikažite učenicima videozapis Zlatna žaba – borba i parenje (Golden frog: Fighting & Matingu trajanju od 3:29 min.

Tekst uz videozapis: Zlatna žaba rijetka je vrsta vodozemca te se kao i ostale vrste žaba glasa, ali je njezino glasanje prilično tiho. Mužjak zlatne žabe zauzima teritorij koji brani i na kojem očekuje ženku za parenje. Suparnik koji želi zauzeti njegov teritorij pokazuje mu jasne znakove da se želi boriti, nakon čega dolazi do „hrvanja“ između dvaju mužjaka. Poraženi suparnik predaje se tako da glavu drži spuštenu na tlu. Ženke su fizički veće i njihova je koža u potpunosti zlatne boje. Za potrebe parenja dolaze na teritorij mužjaka.

Možete pogledati i videozapis Sve za ženku (Frog Fights for Female Attention) u trajanju od 4:07 min., o putu koji jedan mužjak žabe mora proći kako bi stigao do željene ženke.

Tekst uz videozapis: Ovo je priča o mužjaku jedne vrste žabe. Kako bi stigao do svoje ženke, treba prijeći dugi put pun opasnosti. Nakon što je izbjegao sve predatore i stigao nadomak cilju, dočekala ga je brojna konkurencija drugih mužjaka. S obzirom na to da je važno da bude najglasniji, odnosno da ga njegova ženka čuje, potrebno se boriti protiv suparnika. Kad ih se riješio, ponosno se glasao dok se nije pojavila željena ženka. Nakon toga počinje parenje.

S učenicima nakon gledanja videozapisa raspravite o tome zašto se vodozemci bore za teritorij i za ženku. Potaknite ih da donesu zaključke o načinima života i ponašanja vodozemaca.

Za domaću zadaću možete učenicima zadati da istraže na mrežnim stranicama više o parenju vodozemaca, primjerice o posebnom načinu parenja bombajske noćne žabe. Svoje radove učenici mogu izraditi u alatu Prezi i naknadno prezentirati ostalim učenicima. Učenici mogu izabrati najbolji rad, koji možete objaviti na mrežnoj stranici škole.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Sve nove i nepoznate riječi posebno istaknite i jednostavno definirajte. U aktivnosti gledanja videozapisa ili čitanja novinskih članaka učenicima s teškoćama unaprijed dajte jasne informacije o ključnim pojmovima kako bi usmjereni pogledali videozapis ili pročitali novinski članak. Unaprijed im pročitajte članak i svrnite pažnju na nepoznate riječi ili izraze.

Učenici s motoričkim teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženima u aktivnosti, no potrebno im je dati duže vrijeme za rješavanje.

Za slijepe i slabovidne učenike potrebno je imati 3D modele žabe kojima bi se mogli koristiti tijekom aktivnosti.

Učenicima s oštećenjima sluha organizirajte drugi tip aktivnosti umjesto slušanja audiozapisa. Možete im primjerice pripremiti nastavni listić Znanstvenik sam koji istražuje vodozemce na terenu, u koji možete uvrstiti i fotografije različitih vrsta žaba.

Ako se postave podnapisi ili im se preda tekst povezan s aktivnosti, učenici s oštećenjima sluha mogu uspješno izvesti sve postavljene zadatke povezane s videozapisima.

 


 

D Metamorfoza vodozemaca

Učenicima prikažite videozapis Metamorfoza (Metamorphosis) u trajanju od 1:25 min., koji prikazuje razvoj od punoglavca do žabe. Prikažite isječak od 0:00 do 0:23 min.

Zatim učenike podijelite u skupine i zadajte im da izrade infografiku Životni ciklus žabe u alatu Piktochart služeći se saznanjima iz videozapisa koji su pogledali i slikama, npr. Životni ciklus žabe (Frog Life Cycle). Izrađene infografike učenici izlažu pred ostatkom razreda te obrazlažu kako su i zašto na taj način osmislili infografiku. Odredite vremensko ograničenje skupinama za predstavljanje infografike, pri čemu ostale skupine mogu postavljati pitanja. Učenici mogu izabrati najbolju infografiku (smiju glasovati samo za infografike drugih skupina), koju možete objaviti na mrežnoj stranici škole.

Učenicima možete pokazati kako pojedini vodozemci poput pjegavog daždevnjaka i čovječje ribice na svijet donose svoje potomke.

Prikažite im videozapis Potomci daždevnjaka (Birth of Fire Salamanders) u trajanju od 2:25 min., koji prikazuje ženku pjegavog daždevnjaka dok rađa potpuno metamorfirane mlade.

Zatim im prikažite i videozapis Potomci čovječje ribice (Baby Dragons in Postojna Cave) u trajanju do 2:10 min., koji prikazuje pojavu neotenije kod čovječje ribice.

Potaknite učenike da nova saznanja povežu s prijašnjima i da navedu nekoliko organizama koji rađaju žive mlade i nose jaja te ih usporede s rađanjem kod vodozemaca koje su vidjeli u videozapisima. Neka učenici usporede životne cikluse s pomoću Vennova dijagrama, koji mogu izraditi u alatu Gliffy.

Za domaću zadaću zadajte učenicima da istraže više o ponašanju različitih vrsta žaba. Uputite ih da na mrežnim stranicama istraže primjerice posebnu brigu za potomke kod mužjaka Darwinove žabe i/ili o žabi koja svoje potomke izbacuje u svijet kroz usta. Svoje radove učenici mogu izraditi u alatu Prezi i naknadno prezentirati ostalim učenicima.

Možete učenicima i predložiti da kod kuće odigraju igre Životni ciklus žabe (Frog Life Cycle) kako bi ponovili metamorfozu i predočili si probleme i opasnosti s kojima se susreću vodozemci tijekom života, a istovremeno se i zabavili.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenici s motoričkim teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženima u aktivnosti, ali im je potrebno dati duži vremenski period za rješavanje. Ako se postave podnaslovi ili im se preda tekst povezan s aktivnosti, učenici s oštećenjima sluha mogu uspješno izvesti sve postavljene zadatke povezane s videozapisima.

Za slijepe i slabovidne učenike potrebno je imati 3D modele životnog ciklusa žabe kojima bi se mogli koristiti tijekom aktivnosti.

Sve učenike u skladu s njihovim sposobnostima možete uključiti u skupni rad izrade infografike tako da im dodijelite točno određenu ulogu koja odgovara njihovim sposobnostima. Način igranja kviza dobro je prethodno demonstrirati.

 


 

E Raznolikost, ugroženost i zaštita vodozemaca

Osvijestite učenike o ugroženosti vodozemaca te o potrebi i važnosti zaštite okoliša šokantnim prikazom utjecaja onečišćenja voda na populaciju žaba u videozapisu Što je uzrokovalo ugibanje žaba (Schocking Mutant Frogs With Transparent Skin) u trajanju od 1:35 min.

Isti videozapis zatim iskoristite kao poticaj za raspravu o razlozima ugroženosti i potrebi zaštite i očuvanja vodozemaca i njihovih staništa. Tijekom rasprave neka učenici bilježe uzroke ugroženosti, a zatim ih motivirajte da olujom ideja zapišu moguće načine osvješćivanja javnosti o potrebi zaštite vodozemaca. Razradite ideje s učenicima te osmislite izradu edukativnog plakata u alatu Piktochart, kojim bi oni upozorili javnost na problem.

Za domaću zadaću učenici po izboru mogu istražiti pojedinu vrstu vodozemaca iz skupina: Caudata (repaši), Anura (bezrepci) i Apoda (beznošci). Naknadno svoje istraživanje mogu prezentirati u nekome od alata koje ćete im predložiti, a oni odabrati.

 

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenici s motoričkim teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženima u aktivnosti, ali im je potrebno dati duži vremenski period za rješavanje. Za slijepe i slabovidne učenike potrebno je imati 3D modele žabe kojima bi se mogli koristiti tijekom usmene prezentacije skupine Bezrepci. Ako se postave podnaslovi ili im se preda tekst povezan s aktivnosti, gluhonijemi učenici mogu uspješno izvesti sve postavljene zadatke. Poželjno je da domaću zadaću učenici naprave u paru s vršnjakom.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Učenicima prikažite videozapis Ples žabljih nogu (Frog Legs Dancing With a Little Saltu trajanju od 2:03 min. koji prikazuje kontrakcije mišića nakon posipanja žabljih udova natrijevim kloridom. Uputite učenike da samostalno istraže zbog čega dolazi do te pojave i naknadno ostalim učenicima prezentiraju svoje istraživanje.

Ako za to postoji mogućnost (slatkovodno stanište u lokalnoj sredini), učenici mogu promatrati i istražiti razvoj i ponašanje vodozemaca u prirodnom staništu. Mogu napraviti videouradak u alatu Animoto te ga prezentirati drugim učenicima. Videozapis mogu objaviti i na mrežnoj stranici škole.

Učenici mogu izraditi akvarij te promatrati, pratiti i snimati tijek razvoja žabe. Moguće je napraviti jednostavne pokuse o utjecaju promjene ekoloških čimbenika na brzinu rasta i razvoja. Za pokuse se koristite manjim brojem životinja.

Napomena: Svi vodozemci u Republici Hrvatskoj ugrožene su i zakonom zaštićene vrste te im nikako ne biste smjeli nauditi. Isto tako, formalno ih ne biste smjeli ni sakupljati iz prirode bez odobrenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Mogu pomoći upute i primjeri kako izraditi akvarij za uzgoj i praćenje razvoja punoglavaca.

Fotografije uz objašnjenja učenici mogu uvrstiti u prezentaciju izrađenu u alatu Prezi, koju će objaviti na mrežnoj stranici škole.

Istraživanje i prikupljanje podataka o vodozemcima može se provesti i kao dio samostalnog istraživačkog rada ili projekta. Upute za rad na terenu, metodologiju istraživanja, kao i podatke o vodozemcima koji obitavaju na području RH, učenici mogu potražiti u priručniku Vodozemci i gmazovi. U projektu im može pomoći učitelj, a naknadno ih možete objaviti na mrežnim stranicama škole.

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekst Vodozemci u pohodu na kopno  i mrežna stranica Vodozemci .
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalacStruna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 25.1.2018.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici

 

 

 

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: srednja

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo