Ne dirajte moje krugove

Keramički mozaik krugova

Ishodi učenja:

  • razlikovati pojmove kružnice i kruga te ih samostalno crtati (A)
  • prepoznati na slici, crtati i imenovati polumjer i promjer kružnice, tetivu, kružni luk (A, B, C, D)
  • prepoznati na slici, crtati, razlikovati i imenovati kružni isječak, kružni odsječak, kružni vijenac ( A, B, C., D)
  • izgraditi složenije oblike sastavljene od krugova i njegovih dijelova (E)
  • prepoznati krugove i njegove dijelove u neposrednoj okolini (A, E)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

A  Krugovi u žitu

Prikažite videoisječak Krugovi u žitu (engl. Crop Circles) u trajanju od 2:47 min o tajanstvenim krugovima koji se od 1978. godine pojavljuju u poljima pšenice, ječma, suncokreta; ponajprije u Engleskoj, a kasnije i drugdje po Europi, u Japanu, SAD-u, Kanadi, pa i u Hrvatskoj. Može se pretpostaviti da će učenicima podrijetlo nastanka krugova u žitu probuditi znatiželju pa im pojasnite kako je to predmet istraživanja brojnih stručnjaka iz različitih područja. Njihovim proučavanjem nastale su brojne teorije, od utjecaja atmosferskih prilika, djela ljudskih ruku ili pak NLO-a, no fenomen nastanka krugova u žitu i dalje je ostao nerazjašnjen. Nakon videoisječka s učenicima kroz razgovor ponovite ključne pojmove povezane s krugom i kružnicom, koji su im poznati iz prethodnih razreda. Zadajte im zadatak da svaki od njih nacrtaju u bilježnicu. Pregledajte njihove uratke i, ako je potrebno, potaknite dodatnu raspravu.

 

 Postupci potpore

Didaktičko-metodičke upute za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama donose postupke koje je potrebno provesti s učenicima prije i za vrijeme gledanja videoisječaka.

Za vrijeme ponavljanja dobro je da učenici s teškoćama pred sobom imaju nacrtan krug s kružnicom istaknutom u nekoj drugoj boji, i to u formatu koji je prilagođen učenicima. Dobro je i da učenici s teškoćama imaju slikovni pojmovni rječnik u kojem će i  na jasan način (slikom i riječima) biti prikazani zadani pojmovi. Za učenike s oštećenjem vida pripremite krug od kartona na kojem je kružnica istaknuta žicom, vunom i sl. Ako učenici s teškoćama ne mogu šestarom crtati krug i kružnicu, mogu to učiniti šablonom te obojiti krug, a kružnicu povući nekom drugom bojom te ih imenovati.

 

 

B  Pogodak u sridu

Za svakog učenika pripremite papirnati model kruga. Nakon što učenicima podijelite izrezane modele krugova, pokrenite raspravu kako bi na njima bez uporabe bilo kakvog pribora precizno pronašli točku središta. Jedan od načina prikazan je na mrežnoj stranici, gdje su slikovno opisani koraci koji vode do rješenja (klik na fotografiju kruga, a zatim u lijevom uglu na PROCEDURE). U prvome dijelu aktivnosti, Pronalaženje središta kruga (engl. Finding the Center of a Circle), zatražite od učenika da imenuju i opišu oblike koji nastaju presavijanjem modela kruga u svakom pojedinom koraku (promjer, polumjer, polukrug, kružni isječak). Na jednak način napravite i u drugome dijelu aktivnosti, Stvaranje trokuta (engl. Making a Triangle), za pojmove tetiva, kružni odsječak, trokutu opisana kružnica.

 

 Postupci potpore

Ova je aktivnost vrlo korisna za učenike s teškoćama jer ponavljaju gradivo manipulirajući konkretnim materijalom. Pri presavijanju papira bit će potrebno dodatno usmjeravanje, ali i dodatno vrijeme, kako za manipulaciju papirom, tako i za promatranje i imenovanje crta koje su nastale. Crte se mogu i podebljati flomasterima različitih boja. Učenici s oštećenjem vida sve zadane elemente (polumjer, promjer, tetiva) može imati označene s pomoću žice ili vune na kartonskom krugu. Kružni odsječak, isječak i polukrug mogu se pred učenikom izrezati, dati mu da ih opipa, a onda ponovno sastavi krug, što znači da za toga učenika moramo imati pripremljeno nekoliko kartonskih krugova.

 

 

C  Nazovi pravim imenom

Sve ključne pojmove učenici mogu samostalno ponoviti u interaktivnim vježbama u GeoGebri ( i/ili ovdje). U obje vježbe učenici povezuju sliku s odgovarajućim pojmom, a u prvoj vježbi mogu pronaći i precizne opise pojmova. Nakon što odrade vježbu, u kojoj će dobiti povratnu informaciju o svojoj uspješnosti, pojmove još jednom ponovite s učenicima usmeno.

 

 Postupci potpore

Za učenike s teškoćama povoljniji je alat na poveznici zbog većeg formata crteža i jasnije označenih sadržaja. Nekoliko prvih zadataka potrebno je riješiti zajedno s učenikom kako bi usvojio način rješavanja zadataka. Ako to učenik s oštećenjem vida ne može, ključne pojmove ponovit će uz pomoć prethodno upotrijebljenih kartonskih krugova.

 

 

D  Vodoravno, okomito, pa u krug

Učenike podijelite u parove ili skupine i zadajte im zadatak da sastave križaljku koja će sadržavati osnovne pojmove povezane s krugom i kružnicom. To mogu napraviti u jednostavnom alatu za izradu križaljki Crossword Labs. Nakon što unesu naziv križaljke, učenici pokraj pojma (word) upisuju precizne opise pojmova (clue) te generiraju gotovu križaljku s vodoravnim i okomitim poljima. Skupine ili parovi učenika križaljku mogu razmijeniti uz pomoć njezine adrese, na primjer, ispisati ih ili jednostavno zamijeniti mjesta za računalima.

Kao predložak za izradu može poslužiti križaljka Četverokuti (kôd 1234).

 

 Postupci potpore

Ako mogu, učenici s teškoćama sudjelovat će u izradi križaljke u skupini ili paru te opisivati pojmove koje su svladali. Učenicima s teškoćama može se napraviti i križaljka u kojoj će prvo slovo u riječi biti napisano, a isto tako i pojmovi mogu biti napisani pored križaljke. Predložak mora biti na hrvatskome jeziku.

E  Dizajniraj šestarom

Zadajte učenicima da dizajniraju različite oblike sastavljene od kružnica, krugova, kružnih lukova… Zadatak možete ponuditi i kao natječaj Izradimo razredni logo, u kojem će učenici, nakon što završe radove, sami izabrati najbolji među njima, a njegov autor može biti simbolično nagrađen. Ako možete, organizirajte međurazredno natjecanje za izradu logotipa školskog sportskog kluba, pjevačkog zbora ili, u suradnji s lokalnom zajednicom, izradu logotipa za neku tvrtku ili poduzetnika s lokalnoga područja. Kao poticaj možete im ponuditi neki od primjera na mrežnim stranicama Geometrijski dizajn: Rad s krugovima (engl. Geometric design: Working with circles) i Blažena geometrija: Kako samo šestarom nacrtati cvijet života (engl. Sacred Geometry: How to Draw a Flower of Life with Only a Compass). Osim što će izraditi zanimljive radove, učenici kroz ovu aktivnost mogu ponoviti, a i naučiti neke nove konstrukcije. Manje zahtjevni zadatci mogu biti npr. zastava olimpijskih igara ili zastava neke države svijeta s krugom.

 

 Postupci potpore

Učenici s teškoćama pri uporabi predloženih alata trebaju jasnu uputu (prijevod) te vođenje korak po korak. Preporučuje se dizajniranje jednostavnijih oblika.

 

 

Za učenike koji žele znati više

Radove iz aktivnosti Dizajn ili svoje autorske radove učenici mogu izraditi u programu dinamičke geometrije GeoGebra.

Učenike uputite na mrežni članak Legenda o Arhimedovoj smrti  kako bi podrobnije proučili legendu o Arhimedovoj smrti i njegovoj znamenitoj rečenici Ne dirajte moje krugove.

obitelji i izračunaju razlike u iznosu mjesečnog računa za vodu po županijama u RH ili unutar jedne županije (ovisno o razlikama u cijeni)

–   istraže mogućnosti uštede vode i smanjivanja iznosa mjesečnog računa za vodu u obitelji te na temelju moguće mjesečne uštede izrade projekciju godišnje uštede.

 

 Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

 

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica zadnji put utvrđena 19. 1.2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na poveznici

 

 

 

Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

• Engleski jezik
• Likovna kultura
• Povijest
• Geografija
• Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo