Najpoznatiji trkači

Ishodi učenja:

  • opisati vanjsku građu puža povezujući uočene dijelove s njihovim ulogama (A)
  • usporediti oblik i veličinu te orijentaciju kućice različitih jedinki iste vrste ili između vrsta puževa (A, B)
  • usporediti različite prilagodbe puževa na vodene i kopnene uvjete (B, C)
  • usporediti prednosti i nedostatke razmnožavanja kod različitih vrsta puževa (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Problemi mladoga puža ljevaka

Podijelite učenike u skupine i potaknite ih na malo istraživanje o razlikama između puževa s obzirom na okoliš kojem su prilagođeni. Neki od njih nemaju, a neki imaju kućicu. Pri tom možete upotrijebiti i prazne kućice puževa iz školske zbirke i promatrati s učenicima orijentaciju kućice. Vrh kućice postavite prema gore, a ušće prema promatraču. Neka učenici u skupinama analiziraju veličinu, oblik i orijentaciju praznih kućica različitih vrsta puževa. Pri tome neka donesu zaključke o uzrocima nastanka razlika tijekom evolucije između puževa s kućicom i bez nje. Neka izlože svoje rezultate pred ostalim učenicima.

Napomena: Pomoć u istraživanju može biti mrežna stranica Svijet puževa (Snail World), na engleskome jeziku.

Ispričajte učenicima priču o najpoznatijem britanskom pužu Jeremyju i njegovim ljubavnim problemima te ih potaknite da i sami pokušaju potražiti u okolici puža ljevaka. Pri tome se možete poslužiti kratkim videozapisom Usamljeni puž traži ljubavnog partnera (Lonely lefty snail seeks mate for love), u trajanju od 1:02 min.

Tekst uz videozapis: Znanstvenici sa Sveučilišta Nottingham, u nadi da će istražiti genetička svojstva jako rijetkoga puža, zatražili su od javnosti pomoć pri pronalaženju partnera usamljenome mekušcu. Puževa jedinstvena svojstva čine ga iznimno rijetkim, jednim od milijun, no to znači i da mu se nemoguće pariti. Na prvi pogled smeđi vrtni puž izgleda kao svaki drugi pripadnik svoje vrste, no kad se pobliže pogleda, njegova puževa kućica otkriva što je to posebno kod toga organizma. Otvor i i ušće kućice kod većine pripadnika te vrste leže na desnoj strani, dok su kod puža iz Nottinghama otvor i ušće kućice na lijevoj strani.
Dr. Agnus Davison, profesor evolucijske genetike sa Sveučilišta prirodnih znanosti kaže: „To je vrlo zanimljivo otkriće – proučavam puževe više od 20 godina i još nikad nisam vidio takva puža. Vrlo smo uzbuđeni što ćemo proučavati genetiku toga puža kako bismo saznali je li to njegovo svojstvo rezultat pogreške u embrijskom razvoju ili nasljedno svojstvo.
Kako god, za Nottinghamskog puža ljevaka, nazvanog Jeremy – biti poseban znači imati i posebne probleme. Zbog suprotne orijentacije kućice puževe genitalije također se nalaze sa suprotne strane, što mu otežava parenje.


Učenike podijelite u skupine te im zadajte da istraže puževe u svojoj okolici tako što će pokušati pronaći puža vinogradnjaka (Helix pomatia) ili primorskog puža (Helix aspera) ljevaka. Pripremite zadatke i nastavne materijale (npr. tablice, crteže) za svaku skupinu i postavite ih u alat Word te ih podijelite s učenicima e-poštom. Svaka skupina neka pronađe najmanje pet puževa i analizira u koju im je stranu kućica zavinuta. Svakoga puža neka fotografiraju kao prilog istraživanju. U tablicu Excelu učenici neka upisuju podatke koje će kasnije usporediti i analizirati s ostalim skupinama. Jednoj skupini učenika zadajte da istraže koliko ima ljevaka među učenicima drugih razreda (poželjno je da broj ispitanih učenika bude jednak broju puževa kako bi bilo jednostavnije statistički obraditi podatke). Podatke također treba zapisati u tablicu u Excelu, analizirati ih i usporediti s podatcima dobivenim za puža. Neka odgovore na pitanja jesu li postotci slični između puževa i ljudi i koliko to ima utjecaja na život jednih i drugih. Neka u zaključak svojega istraživanja uvrste i probleme s kojima se susreću ljevaci (uporaba miša, kvake, pribora za jelo u mnogobrojnim obiteljima za stolom…) te na kraju izraze važnost prihvaćanja različitosti među ljudima.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenike s oštećenjem vida dodatno potaknite na slušanje ključnih dijelova videozapisa. Uputite ih kako prepoznati najpoznatije vrste puževa dodirom, na
temelju građe njihove kućice.

Neka učenici s motoričkim teškoćama i oštećenjem vida terenski rad obave uz pomoć svojih vršnjaka tako da im se dodijeli točno određena uloga u skladu s njihovim sposobnostima.

Za terenski rad potrebno je svim učenicima dati hodogram aktivnosti s točnim, kratkim naputkom o tome što treba napraviti. Usto im je potrebno primjerom pokazati na koji način podatke upisati u Excel tablicu.

 


 

B Neki vole kućicu, a neki vole biti golaći

Reproducirajte učenicima videoisječak iz dokumentarnog filma Puž (The snail), u trajanju od 3:32 min.

Tekst uz videozapis:

Učenici neka promatraju živoga puža, a nakon toga ga nacrtaju u nekom jednostavnom alatu za crtanje, primjerice Paintu, te označe vanjske dijelove građe puža.

Reproducirajte učenicima videozapis Radula puža (La radula), u trajanju od 0:41 min. Na staklenu površinu (20 x 20 cm) pustite puža vinogradnjaka te na nju stavite hranu za puža (npr. salatu) kako biste mogli promatrati trenicu.

Za proučavanje unutrašnje građe potrebno je izvesti sekciju, ali ako ne želite usmrtiti životinje, možete reproducirati videzapis Disekcija puža, u trajanju od16:06 min., koji prikazuje sekciju puža.

U Wordu izradite nastavni listić za označavanje unutrašnje građe puža. U tome Vam mogu pomoći uradci sa stranice Pinterest.

Crteže unutrašnje građe puža možete pronaći na mrežnoj tražilici.

Učenici neka u paru usporede unutrašnju i vanjsku građu puža s građom ostalih mekušaca te istraže o prilagodbama puževa na kopneni način života, a relevantne podatke o usporedbama mogu pronaći na mrežnim stranicama (primjerice enciklopedije). Uratke učenika prokomentirajte te ih potaknite na pravilno označavanje vanjske i unutrašnje građe ako su napravili pogreške.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnosti gledanja videozapisa i praktičnoga rada.

Za učenike s teškoćama uputnije je gledanje videozapisa od stvarne sekcije puža. Pri tome je važno je da usustavite i skratite sve relevantne podatke, kako pri gledanju videozapisa, tako i za izvođenje dugih aktivnosti, kako bi učenici mogli pratiti sadržaje.

Učenicima s oštećenjem vida možete pripremiti modele ili drugi materijal koji će im pomoći u prepoznavanju unutrašnje građe puža dodirom.

 


 

C Puževim korakom do cilja

Skupite u prirodi puževe vinogradnjake te ih donesite u školu. Reproducirajte videoisječak iz animiranog filma Turbo, u trajanju od 1:06 min. Kako biste motivirali učenike, nakon toga napravite malu utrku puževa u kadici na kojoj ste prethodno označili stazu. U kadicu postavite filtrirni papir ili papirnate ubruse (kako biste mogli pratiti „sluzavi“ trag) te pustite puževe. Zatim promatrajte i bilježite vrijeme i smjer njihova kretanja te opažanja upišite u Excel. Maknite filtrirni papir, puževe postavite u okomito postavljene cijevi te promatrajte kretanje. Neka učenici promatraju utrku te bilježe vrijeme i smjer kretanja. Na temelju podataka koje će zapisati u tablicu u Excelu mogu izračunati prosječnu brzinu kretanja puža, usporediti podatke i donijeti zaključke o kretanju puževa.

Na kraju neka učenici puževe puste u prirodu, ali prije toga raspravite s njima o tome zašto ih je važno vratiti u njihov prirodni okoliš.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa.

Učenici s motoričkim teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženima u aktivnosti, ali im je potrebno omogućiti duži vremenski period za rješavanje. Sve učenike u skladu s njihovim sposobnostima možete uključiti u rad izrade tablica tako da im dodijelite točno određenu ulogu koja odgovara njihovim sposobnostima.

 


 

D Spolni život puža

Reproducirajte videoisječak iz dokumentarnog filma Neobičan spolni život puževa (The strange and sensational world of leopard slug sex) ili, ako imate mogućnost, na navedenoj stranici pročitajte i prevedite članak učenicima o toj temi.

Raspravite s učenicima o načinu razmnožavanja hermafrodita.

S obzirom na to da brzo razmnožavanje kopnenih puževa može predstavljati problem u poljoprivredi, način kako ih se riješiti možete saznati na stranici npr. Agrokluba. Možete uputiti učenike i da istraže može li se od puževa imati koristi, npr. u prehrani, kozmetici, farmaciji itd. Neka izrade prezentacije u alatu PowerPoint na temu kako se riješiti puževa u vrtu i za što su nam puževi ipak korisni.

 Postupci potpore

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći upute kako uključiti učenike u aktivnost gledanja videozapisa. Svi videozapisi trebaju biti dostupni na hrvatskome jeziku ili ih treba popratiti komentarima na hrvatskome jeziku prema slijedu prikazivanja.

Sve nove i nepoznate riječi posebno istaknite i jednostavno definirajte. U aktivnosti gledanja videozapisa ili čitanja novinskih članaka učenicima s teškoćama unaprijed dajte jasne informacije o ključnim pojmovima kako bi usmjereni pogledali videozapis ili pročitali novinski članak. Unaprijed im pročitajte članak i usmjerite pažnju na nepoznate riječi ili izraze.

Učenici s motoričkim teškoćama mogu sudjelovati u svim zadatcima predloženima u aktivnosti, no potrebno im je omogućiti duže vrijeme za rješavanje.

 


 

Za učenike koji žele znati više

Učenici mogu istražiti o pužu Elysia chlorotica, koji uz pomoć algi Vaucheria littorea može izvoditi fotosintezu. Kod tih je puževa ustanovljeno i to da su kleptomani – „ukrali“ su neke fotosintetske gene iz alge. Čak i ličinke puževa, koje nikad nisu bile u kontaktu s algom, posjeduju te gene koji su sastavni dio genoma puža. Kako su puževi postali kleptomani učenici mogu istražiti uz pomoć videoisječka (prvih 1:16 min) i članka te napraviti prezentaciju u alatu PowerPoint.

U prirodi nalazimo razne rituale povezane sa zavođenjem partnera suprotnog spola, a i sam čin parenja može varirati. Kod puža Limax maximus čin parenja specifičan je i vrlo fascinantan. Učenici mogu pogledati videozapis, u trajanju od 4:21 min., i na mrežnim stranicama potražiti dodatne informacije o načinu parenja toga puža te u alatu PowerPoint napraviti kratku prezentaciju.

Učenici mogu uz pomoć članka i mrežnih stranica pronaći informacije o novome istraživanju provedenom na puževima koje otkriva kako visoke razine stresa mogu blokirati procese pamćenja te zašto je puž barnjak (Lymnaea stagnalis) idealan model za takva istraživanja. Neka u alatu PowerPoint naprave prezentaciju na temu Puževi pod stresom zaboravljaju.

Uradci se mogu objaviti na mrežnoj stranici škole kako bi im svi učenici imali pristup.

 

 

Dodatna literatura, sadržaj i poveznice:

  1. Dodatni izvori koji Vam mogu pomoći u realizaciji aktivnosti scenarija poučavanja su tekst Sve o puževima (All about snails)  te videozapisi Crveni puževi napadaju  i Zamka za puževe .
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena: Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je put utvrđena 28. 1. 2018.

 

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: početna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo