Kako ćemo povećalom zapaliti papir?

Povećalo na papiru

Ishodi učenja:

  • objasniti lom svjetlosti (A, B, C, D)
  • razlikovati rastresne i sabirne leće (A, B, C, D)
  • crtati prolaz paralelnih svjetlosnih zraka kroz leću (A, B, C, D)
  • mjeriti žarišnu duljinu sabirne leće (A, B, C, D)
  • odrediti jakost sabirne leće (D)

 

*U zagradama su navedena slova koja označavaju aktivnosti ovog scenarija poučavanja, a njihovom se realizacijom doprinosi ostvarenju dotičnog ishoda.

 

 

Opis aktivnosti

 

A Palimo papire

Razgovarajte s učenicima o uzrocima požara tijekom ljeta ili pri paljenju otpada.

Na koji ih način čovjek uzrokuje nepažnjom? Dovoljan je komadić stakla… Provjerimo: Možemo li povećalom zapaliti papir?

Pokus 1 : Kako bismo povećalom mogli zapaliti papir?

Zajedno s učenicima isplanirajte pokus Kako bismo povećalom mogli zapaliti papir?

Predložite potreban pribor za izvođenje pokusa. Pitajte učenike: Gdje trebamo postaviti papir u odnosu na povećalo? Zašto? Što se pri tome događa sa zrakama svjetlosti koje dolaze od Sunca?

Možemo li pri tome izmjeriti žarišnu duljinu leće? Kako? Koji nam je pribor potreban za mjerenje žarišne duljine leće?

Na školskome igralištu učenike podijelite u skupine od četiri do pet te im podijelite povećala i papir. Izvedite pokus. Znamo da ćemo papir najlakše zapaliti s pomoću povećala kad ga postavimo u žarište leće. Najjednostavnije je upotrijebiti novinski papir na kojem su otisnute reklame ili neki drugi sadržaj zbog kojeg je površina tamnija.

Ako papir stavite na betonsku podlogu, određujući udaljenost povećala od mjesta gdje je papir progoren, dobili ste žarišnu duljinu leće. Učenici mogu mjerenje provesti mobitelom u aplikaciju Smart Measure ili s pomoću mjerne vrpce s centimetarskom podjelom.

Jednoga ili nekoliko učenika, ovisno o mogućnostima, zadužite da snima pokus. Po povratku u učionicu neka skupine izrade plakat u online grafičkom editoru za izradu prezentacija, infografika i plakata Canva, u kojem će opisati pokus uz upotrebu materijala koji su snimili i fotografirali. Nekoga od učenika zadužite da sam ili uz vašu pomoć napravi reportažu od snimljenoga videomaterijala upotrebljavajući alat Animoto, koju možete objaviti na mrežnoj stranici škole. To učenicima možete zadati da naprave kod kuće.

Ako nemate mogućnosti izvesti opisani pokus, žarišnu daljinu sabirne leće možete odrediti i na druge načine (opisano u drugim aktivnostima).

Neka učenici pri radu imaju na umu mjere opreza pri izvođenju pokusa te neka ga ne izvode sami kod kuće. Iskoristite priliku da razgovarate s učenicima o mjerama opreza koje se primjenjuju pri paljenju korova i ostalog otpada.

 Postupci potpore

Prije izvođenja vježbe mjerenja žarišne duljine sabirne leće složene sadržaje i pojmove približite učenicima na zoran, jednostavan način, bez suvišnih detalja, te ih što više povezujte s potrebama svakodnevnog života i mogućnostima primjene.

Učenici s teškoćama mogu sudjelovati u provedbi aktivnosti zajedno s vršnjacima iz razreda uz dodatna govorna objašnjenja, usmjeravanje pozornosti (dodirom po ramenu ili ruci, tihom govornom uputom koja ih usmjerava na uočavanje elemenata) i pozivanje na sudjelovanje u raspravi izražavanjem vlastitoga dojma.

 

 

B Možemo li uz pomoć naočala zapaliti papir?

Pokus 2 : Kako bismo uz pomoć naočala mogli zapaliti papir?

Umjesto povećala možete se poslužiti i naočalama, pri čemu u uvodnoj raspravi kao u aktivnosti A. možete ponoviti i primjenu leće na korekciju vida. S učenicima možete raspraviti o tome kakvu leću upotrebljavamo za dalekovidnost, a kakvu za kratkovidnost te kakve nam naočale odgovaraju za pokus.

Za postupak mjerenja, izradu plakata i videozapisa upotrijebite iste alate kao u prethodnoj aktivnosti.

 Postupci potpore

Prije izvođenja vježbe mjerenja žarišne duljine sabirne leće složene sadržaje i pojmove približite učenicima na zoran, jednostavan način, bez suvišnih detalja te ih što više povezujte s potrebama svakodnevnog života i mogućnostima primjene.

Učenici s teškoćama mogu sudjelovati u provedbi aktivnosti zajedno sa suučenicima iz razreda uz dodatna govorna objašnjenja, usmjeravanje pozornosti (dodirom po ramenu ili ruci, tihom govornom uputom koja ih usmjerava na uočavanje elemenata) i pozivanje na sudjelovanje u raspravi izražavanjem vlastitoga dojma.

 

 

C Kako ćemo uz pomoć naočala otopiti led?

Pokus 3 : Topljenje leda uz pomoć naočala

Ako nemate mogućnost otići na školsko igralište, umjesto paljenja papira možete uz pomoć naočala ili povećala otopiti kocku leda, za što vam je potrebno manje energije pa se vježba može izvesti i u razredu.

U ovoj inačici aktivnosti problem možete otvoriti pričom o osvajačima Južnog i Sjevernog pola te kako u ledenoj pustoši doći do vode, tj kako otopiti led.

 Postupci potpore

Učenike s teškoćama, a posebno učenike s poremećajem pažnje i hiperaktivnosti i poremećajem iz autističnog spektra, upoznajte s redoslijedom izvođenja vježbi iz aktivnosti B i C uz pomoć vizualnog predloška koji prikazuje plan izvođenja praktičnog rada. To će učenicima pomoći u planiranju i predviđanju onoga što će se događati.

Po završetku praktičnog rada učenicima podijelite zaključke praktičnog rada koje će zalijepiti u bilježnicu. Zaključak ili sažetak može se sastojati od nekoliko rečenica i sličica, dobro usustavljenih. Rečenice neka budu kratke, jasne, nedvosmislene, ali potpune.

Isto tako, učenicima možete pripremiti i nekoliko pitanja u vezi s praktičnim radom na koja će odgovoriti, a odgovori će predstavljati sažetak pokusa.

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenicima prilagoditi tekst i upute za rad.

Prije izvođenja praktičnog rada učenicima dajte dodatne upute koje se odnose na mjere opreza tijekom izvođenja pokusa, primjerice u vezi s opasnošću od požara.

Ako je učenik slijep, naglasak možete staviti na upoznavanje toga što je leća i čemu služi, koje su vrste leća u upotrebi i kako se upotrebljavaju u svakodnevnom životu te što se sve s lećom može učiniti. Učeniku možete omogućiti da se osjetilom dodira (opipom) upozna s lećom i ostalim elementima koji se upotrebljavaju u vježbama (naočale, led itd.) te mu usmeno objašnjavati postupak izvođenja vježbe. Učenik je zajedno s ostalim učenicima prisutan pri izvođenju vježbe, usmjeren je na slušne podražaje i usmene upute, ali ne treba sudjelovati u izvođenju pokusa.

Upoznavanje sa svakodnevnom uporabom leća dobro je za sve učenike s teškoćama jer omogućuje povezivanje nastavnih sadržaja s neposrednom stvarnošću i usvajanje primijenjenog znanja.

Učenike s teškoćama možete uključiti i u aktivnost mjerenja udaljenosti u aplikaciji SmartMeasure (ili s pomoću mjerne vrpce s centimetarskom podjelom) ili aktivnost izrade videozapisa uz pomoć alata za izradu videomaterijala/animacija Animoto. Učenici u tim aktivnostima mogu sudjelovati samostalno ili uz podršku druge osobe (suučenika, pomoćnika ili učitelja).

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike uključiti u praktičan rad.

 

 

D Kolika je dioptrija bakinih naočala?

Svi se sjećaju Crvenkapice i kako je pitala vuka: „Bako, bako, zašto su ti tako velike oči?“ – „Da te bolje vidim.“, rekao je vuk, ali rekla bi i baka gledajući unuku kroz svoje naočale za čitanje. Svima s godinama postanu potrebne naočale za čitanje, kao što znate iz Biologije, ali i iz života.

Učenici su iz Biologije ove godine čuli za dalekovidnost. Što su učili o njoj? Što se događa sa zrakama svjetlosti u zdravom, a što u dalekovidnom oku? Kakve nam leće trebaju za korekciju vida kod dalekovidnog oka? Hoćemo li pri većoj deformaciji očne jabučice upotrijebiti leće veće ili manje žarišne duljine?

Kakva je veza između jakosti sabirne leće i žarišne duljine? Ima li „dioptrija“ naočala koje neka osoba nosi veze sa žarišnom duljinom leće?

Tim pitanjima potaknite učenike da kao samostalan učenički rad potraže na internetu odgovore koji im nedostaju. Zadajte im da izmjere žarišnu duljinu naočala dalekovidne osobe, npr. naočala za čitanje neke starije osobe, te rezultate prezentiraju u online grafičkom editoru za izradu prezentacija, infografika i plakata Canva.

 Postupci potpore

Učenici u aktivnostima mogu sudjelovati samostalno ili uz podršku druge osobe (suučenika, pomoćnika ili učitelja).

U Didaktičko-metodičkim uputama za prirodoslovne predmete i matematiku za učenike s teškoćama možete pronaći kako učenike uključiti u praktičan rad.

 

 

 Za učenike koji žele znati više

Zanimljivo bi bilo učenike pitati možemo li ledom zapaliti papir. Za tu inačicu pokusa potrebno je od leda oblikovati sabirnu leću. Aktivnost možete zadati učenicima koji žele znati više kao samostalni učenički projekt. Učenik ili manja skupina učenika (2 do 3) neka kod kuće izvedu pokus te izrade plakat u online grafičkom editoru za izradu prezentacija, infografika i plakata Canva.

 

 

 Dodatna literatura, sadržaj i poveznice

  1. Informacije i upute za uporabu većine digitalnih alata za e-učenje možete pronaći na stranicama CARNetova E-laboratorija.
  2. Dodatna pojašnjenja pojmova možete potražiti na relevantnim mrežnim stranicama – Google znalac, Struna (Hrvatsko strukovno nazivlje), Hrvatska enciklopedija i sl.

Napomena:Valjanost svih mrežnih poveznica posljednji je  put utvrđena 20. 1. 2017.

 

 

Primijenili ste ovaj scenarij poučavanja u nastavi? Recite nam svoje mišljenje popunjavanjem upitnika na ovoj poveznici
Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. Prilikom korištenja ovog djela trebate označiti autorstvo djela na ovaj način: CARNET (2017) e-Škole scenarij poučavanja ˝(upisati naslov scenarija poučavanja)˝, https://scenariji-poucavanja.e-skole.hr/.

Informacije o scenariju

Predmet:
Razred: ,

Razina izvedbene složenosti: napredna

Korelacije i interdisciplinarnost:

- Biologija
- Informatika
- Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
- Zdravlje


Savjete i upute za primjenu digitalnih alata u nastavi pronađite
na e-Laboratoriju. e-Laboratorij logo