Priručnik za primjenu i izradu scenarija poučavanja

Scenariji poučavanja kao podrška učitelju i nastavniku u pripremi suvremene nastave podržane IKT-om novi su koncept koji učitelju i nastavniku pruža ideje razrađene kao nastavne aktivnosti u kojima učenik ima aktivnu ulogu, a učitelj i nastavnik preuzima ulogu moderatora nastavnog procesa.

Priručnik za primjenu i izradu e-Škole scenarija poučavanja osmišljen je kao pomoć učitelju i nastavniku u:

  • poznavanju koncepta e-Škole scenarija poučavanja,
  • poznavanju pedagoških i drugih načela na kojima se scenarij poučavanja temelji te suvremenih nastavnih metoda, strategija i postupaka primijenjenih u scenarijima poučavanja
  • korištenju scenarija poučavanja
  • poticanju na izradu vlastitih scenarija poučavanja kroz primjere dobre prakse, pristupe, iskustva i savjete autora e-Škole scenarija poučavanja.