Odabir scenarija poučavanja prema složenosti primjene IKT-a

Predloženo korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT-a) u pojedinom e-Škole scenariju poučavanja ujednačeno je u svim aktivnostima jednog scenarija u smislu tzv. izvedbene složenosti, odnosno stupnja kompleksnosti primjene IKT-a u nastavi koji se predlaže u tom scenariju.

Primjena digitalnih alata i sadržaja u nastavi pretpostavlja određenu razinu složenosti digitalne kompetencije učitelja, koja prema ˝Okviru za digitalnu kompetenciju korisnika u školi˝ može biti početna, srednja i napredna. Razina izvedbene složenosti scenarija poučavanja okvirno odgovara razini složenosti digitalne kompetencije. Kompetencije se sastoje od znanja, vještina i stavova.

Nastavniku naznačena razina izvedbene složenosti u scenariju poučavanja može pomoći u prosuđivanju je li određeni scenarij prikladan njegovoj razini digitalne kompetencije.

Dakako učitelji mogu po vlastitoj prosudbi primjenjivati scenarije na višoj ili nižoj razini izvedbene složenosti ako procijene da znaju koristiti IKT koji se predlaže u odabranom scenariju poučavanja. Naime, pojedinac može u pojedinim dimenzijama i područjima digitalne kompetencije biti na višoj ili nižoj razini. Primjerice može imati nešto više znanja o kreiranju digitalnih sadržaja naspram znanja o rješavanju tehničkih problema. Ipak procjene razina različitih dimenzija i područja digitalne kompetencije moguće je uprosječiti i procijeniti razinu složenosti digitalne kompetencije pojedinca.

 

Sažeti pregled odabranih pokazatelja razine složenosti digitalne kompetencije

  • u području znanja odgovara prepoznavanju i identificiranju alata digitalnih tehnologija koji se mogu primijeniti za obavljanje određenih aktivnosti
  • u području vještina označava jednostavne vještine korištenja osnovnih funkcija alata digitalnih tehnologija
  • u području stavova znači iskazivanje interesa, prepoznavanja te uvažavanja i prednosti korištenja određenih alata digitalnih tehnologija u svakodnevnom radu, a samostalnost i odgovornost iskazuju se obavljanjem skupa jednostavnih zadataka uz korištenje naputaka (ili uz neposredno vodstvo) u poznatim uvjetima.
  • u području znanja označava sposobnosti primjene, odnosno znanja konkretnoj upotrebi i prilagodbi određenih digitalnih tehnologija u svakodnevnom radu
  • u području vještina označava sposobnosti aktivnog korištenja šireg spektra funkcionalnosti digitalnih tehnologija
  • u području stavova, srednja razina odgovara zastupanju, zagovaranju i spremnosti za primjenu određene digitalne tehnologije u svakodnevnom radu. Samostalnost i odgovornost se iskazuje obavljanjem složenih zadataka i preuzimanjem odgovornosti za njihovo obavljanje, uz prilagođavanje vlastitog ponašanja unutar zadanih smjernica u poznatim uvjetima.
  • u području znanja je označena razinom analize, sinteze i vrednovanja, odnosno razine znanja koje omogućavaju samostalnost u organizaciji i kritičkoj prosudbi pri primjeni digitalnih tehnologija, uz sposobnosti inoviranja
  • u području vještina znači sposobnosti obavljanja složenih operacija, prilagodbu vještina i mogućnosti stvaranja novih motoričkih obrazaca u izvedbi
  • u području stavova, riječ je o razini potpune usvojenosti te potpune samostalnosti i odgovornosti za primjenu digitalnih tehnologija u promjenjivim i djelomično nepredvidivim uvjetima.

Primjeri opisa razine složenosti nekih elemenata digitalne kompetencije*

Predlažemo da sljedeće opise učitelji čitaju razmatrajući odražavaju li oni trenutno poznavanje primjene IKT-a, kako bi okvirno odredili razinu složenosti digitalne kompetencije.

Početna
Srednja
Napredna
Poznajem tražilice podataka i znam pretraživati mrežne stranice koristeći osnovni pojam.
Kombiniram ključne pojmove i napredne opcije u pretraživanju mrežnih stranica te odabirem potrebne informacije.
Kritički procjenjujem vrijednost i korisnost informacija koje pronađem kombinirajući različite izvore i specijalizirane baze i portale.
Poznajem i koristim osnovne digitalne komunikacijske alate (npr. elektronička pošta, video poziv, instant poruke).
Koristim različite digitalne komunikacijske alate (npr. društvene mreže, forum) kako bih izmjenjivao ideje s drugima.
Samostalno organiziram odgovarajuću digitalnu komunikaciju ovisno o kontekstu i situaciji (npr. rasprave putem Skype-a ili zatvorenih grupa na društvenim mrežama).
Poznajem mogućnosti suradnje u alatu za izradu dokumenata, tako da drugi korisnici mogu pratiti promjene
u sadržaju i komentirati.
Samostalno odabirem i koristim prikladne alate za zajedničko stvaranje resursa i materijala (npr. dokumenti
u oblaku).
Organiziram suradnju u digitalnom okruženju (npr. na društvenim mrežama, dokumenti u oblaku) i predlažem suradničke alate za zajedničko stvaranje resursa i materijala.
Koristim jednostavne alate (npr. Word) za izradu digitalnog sadržaja i prezentaciju podataka (npr. tablice, dijagrami).
Koristim različite digitalne alate (npr. PowerPoint, Prezi) i aplikacije za kreiranje sadržaja multimedijskog formata (tekst, zvuk, slika, video).
Kombiniram odgovarajuće digitalne alate i aplikacije kako bih stvorio originalne i vrijedne multimedijske ili interaktivne sadržaje.
Redovito koristim antivirusni program i oprezan sam pri preuzimanju privitaka i programa.
Upotrebljavam različite načine zaštite digitalnog sadržaja. Redovito vršim automatsku nadogradnju programa i povremeno radim sigurnosno pohranjivanje podataka.
Aktivno pratim sigurnosne preporuke i osmišljavam strategiju sigurnosti i dugotrajne zaštite vlastitih i tuđih digitalnih uređaja i sadržaja.
Koristim gotove digitalne obrazovne sadržaje i jednostavne scenarije poučavanja u njihovom izvornom obliku kao potporu klasičnim oblicima nastave.
Pretražujem obrazovne portale i repozitorije. Biram i prilagođavam postojeće digitalne obrazovne sadržaje i scenarije poučavanja kako bih potaknuo suradničko i aktivno učenje.
Vrednujem kvalitetu postojećih digitalnih obrazovnih sadržaja i scenarija poučavanja te ih kombiniram kako bih inovirao nastavni proces i potaknuo rješavanje problemskih situacija, kritičko mišljenje i suradnju kod učenika.
Koristim jednostavne digitalne alate kako bih stvorio jednostavno digitalno okruženje za komunikaciju i suradnju s učenicima (npr. izmjenjujem Gmail adresu s učenicima).
Stvaram složenija multimedijska i interaktivna okruženja koristeći različite digitalne alate i tehnologije s ciljem poticanja učenika na suradnju i razmjenu ideja (npr. u zatvorenoj grupi na društvenoj mreži).
Kreiram virtualne zajednice učenja (npr. upotrebom Google Diska ili Loomena) u kojima potičem učenike na kreiranje vlastitih digitalnih sadržaja, suradnju i razmjenu ideja. Vrednujem rad učenika u interaktivnom digitalnom okruženju.
Odazivam se na organizirane oblike edukacija o mogućnostima primjene osnovne digitalne tehnologije u nastavi. Primjenjujem stečena znanja i vještine u vlastitom radu s učenicima, uključujući učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.
Odabirem i redovito pohađam edukacije o modelima e-učenja i upotrebi digitalne tehnologije u poučavanju (uključujući poučavanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama). Organiziram vlastito usavršavanje korištenjem online resursa i e-tečajeva (npr. webinari).
Završio sam e-tečaj ili MOOC koji se bavi predmetnim područjem i upotrebom digitalne tehnologije u inoviranju nastave. Educiram druge o upotrebi digitalne tehnologije u nastavi (uključujući prilagođavanje poučavanja učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama).

Školski djelatnici koji su uključeni u pilot projekt e-Škole i sudjelovali u samoprocjeni digitalne kompetencije putem online upitnika u kojem im je na kraju izračunata razina digitalne kompetencije, mogu se po želji poslužiti dobivenim rezultatima kao smjernicama pri odabiru scenarija poučavanja.

*Navedeni opisi ne obuhvaćaju sve dimenzije i područja digitalne kompetencije zbog kompleksnosti i opsežnosti. Detaljne informacije o dimenzijama i područjima digitalnih kompetencija dostupne su u Okviru za digitalnu kompetenciju korisnika u školi te u Priručniku za korištenje istog Okvira.