Doprinos scenarija poučavanja osuvremenjivanju nastave

Suvremena, odnosno moderna društva razvijenih zemalja dramatično se razlikuju od društvenih uređenja kakva su na istim prostorima postojala do prije nekoliko desetaka, pa čak i do prije nekoliko godina. Fizičke udaljenosti skraćene su brzim prijevoznim sredstvima, a u konačnici, uporabom suvremenih sredstava/medija komuniciranja, postale su i gotovo nevažne. Suvremeno društvo postavlja nove kriterije i novi tempo života, traži mobilne i prilagodljive osobe, spremne i sposobne za cjeloživotno učenje i neprestano rješavanje novih izazova. Još prije nekoliko desetljeća uporaba novih tehnologija uvježbavala se godinama, a danas postojeću tehnologiju zamjenjuje nova u svega nekoliko godina. Sve to predstavlja velik izazov za suvremenog čovjeka, ali i suvremeno školstvo, koje se mora brzo i dramatično mijenjati kako bi zadovoljilo potrebe suvremenog društva. Učitelj u njemu više nije izvor informacija kao što je bio, već osoba koja učenike motivira i usmjerava, koja im otkriva tehnike kojima će najlakše svladati probleme koji se pred njih postavljaju te koja će ih naučiti kako odabrati i upotrijebiti informacije.

Iako nije neuobičajen, stav da se nastava sve donedavno svodila na učenje činjenica i pustu reprodukciju naučenog nije opravdan.

Nedostatci predavačke nastave i prednosti aktivnih metoda poučavanja uočeni su odavno, pa se i danas često navodi Konfucijevu izreku: „Čujem i zaboravim. Vidim i zapamtim. Učinim i razumijem.” Izjavio je to učitelj i filozof koji je živio prije 2500 godina, očito upućujući na uporabu aktivnih metoda poučavanja.

Unatoč svemu, jedan je od najčešćih oblika nastave u hrvatskim školama frontalna, predavačka nastava. Razlozi su za to mnogobrojni, što objektivni, što subjektivni, ali u konačnici nevažni. Ono što je važno jest učenike staviti u središte zbivanja i učiniti ih aktivnim sudionicima nastavnog procesa. Važno je osuvremeniti nastavu kako bismo kvalitetno osposobili naše učenike.

Brojna istraživanja govore o kočnicama i stavovima učitelja koji ih priječe u osuvremenjivanju nastave, ali i o mogućim koracima koji bi učiteljima u tome mogli pomoći. Tako Bognar (2011.) navodi da je kroz vlastita iskustva shvatio kako je učiteljima koji su navikli na uvjete rada u tradicionalnoj školi teško učiniti iskorak prema profesionalnoj emancipaciji bez voditelja. U skladu s tim i takvim istraživanjima te željom da se pomogne učiteljima, nastali su ovi scenariji poučavanja.

Kako bismo pomogli učiteljima u uvođenju promjena u nastavni proces i uštedjeli im vrijeme, kojeg im uvijek nedostaje, osmišljeni su scenariji poučavanja u kojima se upotrebljavaju suvremene metode rada i suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT).

Aktivnosti scenarija poučavanja mogu se koristiti u obliku u kojem su ponuđene, ali mogu se i izmijeniti i prilagoditi osobnosti nastavnika i/ili potrebama učenika, ali i materijalno-tehničkim uvjetima u školama. Uvođenjem aktivnih metoda rada kao što su obrnuta učionica,  „šest šešira”, „oluja ideja“, „vruća olovka“ i brojne druge te uporabom suvremenih IKT alata za komunikaciju, suradnju, prezentaciju i izradu obrazovnih sadržaja i igara, kao što su MindMeister, ToonDoo, HumanBioDigital, Quizlet, Puzzle maker, Jeopardy, Moovly, Yammer, Moodle, Prezi i brojni drugi te uporabom materijala koji su učiteljima dostupni na različitim portalima, kao što Nacionalni portal za učenje na daljinu „Nikola Tesla”, Eduvizija, Geogebra i drugi, nastava će postati interaktivnija, zanimljivija i dinamičnija, a učenici aktivni sudionici nastave te, u konačnici, i njezini kreatori. Osim toga, uvidom u uporabu novih IKT alata u okviru predloženih aktivnosti, učitelji mogu uočiti moguću primjenu nekih alata u okvirima aktivnosti koje su samostalno osmislili i redovito ih koriste, ali su ih ostvarivali na drukčiji način. Budući da je za pretraživanje bespuća interneta potrebno vrlo mnogo vremena, kojeg, kao što je već rečeno, učiteljima uvijek manjka, scenariji poučavanja će osim predloženim aktivnostima učiteljima pomoći i zbirkom vrlo korisnih poveznica na videozapise, animacije i različite interaktivne sadržaje koje mogu koristiti u nastavi.